Website PVV, meldpunt overlast!

25-03-2012 23:25

 

Wat een herrie!

Wat een kabaal!

 

Al die politieke partijen die nu over de PVV heen walsen!

Al die zogenaamde ‘objectieve’ media die er als de kippen bij zijn om maar aan te tonen hoe ‘fout’ het is omdat te doen, wat al jaren eerder had moeten gebeuren.

Waarom vallen de gevestigde politieke partijen en een groot deel van de media massaal over dit PVV initiatief? Waarom maakt men nu zo’n ophef terwijl het niet meer of minder is dan wat die vermaledijde wethouder uit Den-Haag reeds jaren eerder deed. Namelijk een meldpunt inrichten tegen overlast!

Toen accepteerde de hele goe-gemeenschap dat, nu lijkt het erop dat het niet langer gaat om het initiatief als zodanig, maar meer om wie het initiatief neemt.

Als een wethouder,van uit de boezem van een gevestigde partij met een groot ego, hiertoe het initiatief neemt dan is dat sociaal en maatschappelijk, kennelijk, acceptabel voor de andere partijen.

Nu dat het initiatief vanuit een partij komt welke, kennelijk, wel in staat is om dat te verwoorden wat er leeft in de maatschappij, zijn de rapen pas echt gaar. Nu men een stem biedt aan al die mensen, die jaren zijn genegeerd door de regenteske partijen, schreeuwen deze echter om het hardst hel en verdoemenis.

Die partijen die nu het hardst  schreeuwen dat die website onmiddellijk moet verdwijnen, hebben feitelijk zelf de huidige situatie gecreëerd waardoor het nodig is geworden om een initiatief te nemen zoals de PVV nu doet.

Alle partijen, ook de VVD, wende zich jaren lang af van de problemen die de overlast veroorzakers met zich mee brachten. Waar was de heer van Baalen toen hij nog deel uit maakte van het nationale parlement. Alle signalen vanuit de maatschappij met betrekking tot de overlast werden stelsel matig genegeerd. Natuurlijk niet alleen door de heer van Baalen, nee geen van de partijen vond het onderwerp politiek interessant genoeg om het op de agenda te plaatsen.

Geen van hen nam de klachten vanuit de bevolking serieus.  Het geen respect hebben voor de kiezers of de bevolking, het niet serieus nemen van de problemen van de mensen in de arbeidersbuurten, juist dat ontbrekende respect leid ertoe dat een club als de PVV kan groeien en bloeien!

Nu ook vallen de wegkijkers massaal over de Premier heen, “Hij, de premier dus, moet publiekelijk afstand nemen van het initiatief van Wilders. Anders vereenzelvigd hij zich met Wilders en zal men denken dat het regeringsbeleid is” Dat is de tendens die nu door klinkt!

Waanzin natuurlijk, Geert neemt de zelfde positie in als Job, Alexander en ik weet niet welke ander prostituerende fractie-leiders er nog meer rondlopen.

Een ieder gedoogd op het moment dat ze denken dat er electoraal winst valt te behalen.

Dat noemen we politiek ???

“Het is slecht voor de positie van Nederland”

“Het buitenland begrijpt Nederland niet”

“Het is niet uit te leggen”

Het is dan ook op zijn zachts gezegd hypocriet om nu te weer te lopen tegen dat initiatief van de PVV, terwijl juist zij die nu het hardst schreeuwen zich in het verleden oorverdovend stil hebben gehouden toen de problemen de kop op staken.

Wat nu speelt met betrekking tot de overlast door Oost-europeanen, speelde een aantal jaren geleden ook met de migranten van uit bijvoorbeeld Noord-Afrika. Er was toen echter een wezenlijk verschil!

Toen hete Geert nog Pim!

Toen riepen ze allemaal om het hardst dat wat Pim zei niet correct was.

Kijk nu, alles wat Pim op de agenda plaatste is zo’n beetje gemeen goed geworden voor de gesettelde partijen.

Pas na de dood van Pim, dat wel.

Er moest, kennelijk eerst, een politieke moord gepleegd worden voordat men, klagend en wel, zijn standpunten overnam.

Eens kijken hoe het politieke spectrum er over een paar jaar weer uit ziet, misschien eerst nog een moord??

Daarna weer de bereidheid om eens na te denken over wat er nu eigenlijk geroepen is ??

Het zal toch niet waar zijn , hé!!