Vrijspraak in proces tegen Wilders

22-02-2012 17:28

 

Vrijspraak!!

 

De rechters hebben uitspraak gedaan. Het recht heeft gesproken.
Wilders en zijn tegenstanders mogen blijven spreken.

Laten we niet gegeten dat deze positieve uitspraak niet alleen van invloed is op de mogelijkheden voor Wilders om zich te kunnen blijven uiten. Nee, juist degene die het hardst om een veroordeling hebben geroepen zullen mee profiteren van de vrijheid van meningsuiting zoals die nu weer is bevestigd!

 

Vrijspraak op alle punten, omdat zijn uitspraken zijn getoetst aan de wet door onafhankelijke rechters. Het verbazingwekkende is dat die, zo genaamde onafhankelijke rechters, er wel een zeer persoonlijke opvatting aan koppelde omtrent hoe zij de uitspraken beoordelen.
Uitspraken als "op de grens van de wet, dus niet er over heen, nee op de grens" of "persoonlijk vindt ik het kwetsend" lijken niet bepaald relevant. Sterker door deze uitspraken te vervatten in de wettelijke toetsing, kun je je met rede afvragen of de beide wraakingsverzoeken, achteraf, toch op de juiste gronden waren ingediend? De rechtbank heeft bij de uiteindelijke motivatie een grote plek ingeruimd voor kriteria die niet zijn terug te vinden in wetgeving.

Dat is natuurlijk jammer, maar het maakt de triomf voor het vrije woord er niet minder om!

Natuurlijk zullen de wissers het er niet bij laten zitten en zullen nu de weg inslaan die hen bij het Europeesche hof brengt. Dan kan de hele poppenkast weer verhuizen naar een ander toneel!!

Wordt vervolgd.