Toren hoge kosten gezondheidszorg schuld van de ouderen?

27-03-2012 17:38

 

Maakt u zich ook zo’n zorgen over de kosten van de gezondheidszorg?

Hoort u ook die geluiden dat de meeste kosten worden besteed aan de groep die het hardste vergrijst en toch, zomaar en ongevraagd, blijft leven? Dat moet toch makkelijk allemaal wat minder kunnen? Die grijze golf, die asociale bejaarden die, zonder dat iemand ze daarom heeft gevraagd, langer blijven leven?

Het is toch te gek voor woorden!!! De politiek en het journaille lijken wel een pakt te hebben gesloten om de oudere en bejaarde in onze samenleving aan te wijzen als schuldig voor de oplopende kosten van onze zorg.

 

Gisteravond opende het programma ‘1 vandaag’ met een statement:

“De kosten van de zorg exploderen zo ongeveer, dat is de klacht wat we regelmatig horen via de overheid. Aan wie of wat ligt dit nu eigenlijk, waar gaat al dat geld nu eigenlijk nar toe??

De zorgkosten stijgen elk jaar. Internationaal gezien staan we op de tweede plaats, na Amerika spenderen wij het meeste van alle landen aan de zorg. En, ja hoor, het ligt aan onze ouderen !!”

Omdat verhaal te staven worden van Boxel (vroeger aardig en van D’66 tegenwoordig zakelijk en van Mensis, de zorgverzekeraar. en Bakas ( Bakas is trendwatcher, kijkt of we allemaal op tijd onze Rolex inruilen voor een Breitner, nou ja die enkeling die dat kan opbrengen dan!)Zie hier de ‘onbevooroordeelde’ deskundigen van 1 vandaag.

De heer Bakas heeft berekend dat je in de laatste vijf jaar van je leven evenveel kost als de tachtig jaar daarvoor. Dus we worden gewoon te oud!! Je moet dan natuurlijk wel eerst even die tachtig halen. Gek he, als ik de overlijdens advertentie lees, dan zijn er toch maar verdomd weinig die dat redden.

Van Boxtel doet daar nog even een schepje bovenop, hij heeft becijferd dat die 750.000 ‘oudjes’ ongeveer 23 miljard op jaar basis kosten aan zorg. O ja , natuurlijk, in andere landen om ons heen daar liggen de kosten veel en veel lager dan in Nederland, maar ja daar betalen de mensen ook individueel veel meer om de zorg op peil te houden. En zo ging het nog even door, de conclusie was dat de premies maar weer omhoog moesten.

Gek he, laat ik nou het gevoel hebben dat die kosten van de zorg in Nederland helemaal niet zo hoog zijn omdat er zoveel geld wordt gespendeerd aan directe zorg, maar dat het veel meer zit in het systeem dat we met z’n alle in stand hebben willen houden. Gewoon logisch redeneren lijkt het toch mogelijk te moeten zijn om op tal van punten besparingen toe te passen zonder dat dat ten kosten gaat van de kwaliteit van de zorg.

 

De voorbeelden liggen voor het oprapen:

Waarom wordt er nog steeds bij renovatie , bij nieuw bouw van o.a. ziekenhuizen of medische voorzieningen voor gigantische bedragen aan aankleding, kunst en aan kledingontwerp geïnvesteerd?

In een tijd van terug lopende conjunctuur zou je verwachten dat de bedragen die nu worden besteed aan het aanschaffen voor kunst (miljoenen op jaar basis) worden besteed om de kwaliteit van zorg te verbeteren en niet om het aangezicht op te fleuren. Waarom worden vervangingsprogramma’s van meubilair en alles wat niet direct met de kwaliteit van de zorg te maken heeft, niet op een lager pitje gesteld ten gunste van de aanschaf van echte medische apparatuur die gezondheid van de patiënten (oud of jong) ten goed komen. Gek hé, dat we in Nederland nog steeds wachtlijsten kennen, dat patiënten soms maanden moeten wachten voordat ze voor een behandeling te recht kunnen? Gek hé, dat patiënten in het buitenland, waar ze minder per kop betalen aan premie, wel binnen een paar dagen bij een arts in behandeling kunnen worden genomen!

Als van Boxtel vervolgens ook nog eens zegt:

“We hebben een betere zorg in Nederland dan in de ons omringende landen” Dan kan hij toch niet de ‘echte zorg’ bedoelen. Nee, hij doelt er dan waarschijnlijk op dat we op nieuwere stoelen zitten in de wachtkamer van de arts. Dat we in ruimtes moeten wachten waar de kunst bijna van de muren af dondert om dat er een overvloed van hangt. Dat de gebouwen er picobello bij staan maar dat het nodige personeel aan de bedden ontbreekt en dat er daardoor weer ultra moderne bedden leeg staan. Nog verder gaan?

 

Oudjes zijn te duur

Zullen we het even hebben over die oudere, die volgens de heren ‘kenners’ zoveel geld kosten in hum laatste levens jaren?

Het zal wel niet netjes zijn in ons calvinistische landje, maar ik oper het toch maar even. Wat denkt u van het volgende: hele groepen bejaarden, in de laatste fase van hun leven vragen, bidden, smeken om op een fatsoenlijke manier uit het leven te mogen stappen. Ze hebben, uit eigen zak, notariële aktes laten opstellen, euthanasie verklaringen onder hun kussens liggen. Ze hebben genoeg van het leven en vragen, gillen om een humanitair einde.

Maar de zelfde politici die nu om het hardst roepen dat de kosten van de gezondheidzorg de pan uit rijzen, zijn nooit in staat geweest om een fatsoenlijke euthanasie regelgeving te maken. De huidige regeling is zodanig dat de meeste artsen zullen kiezen voor een dood die dagen , zo niet weken, word gerekt. Dit vaak tegen de wil in van degene die ligt te sterven.

Dagen, soms weken houden we mensen in leven, onder de morfine en dat noemen we dan een humanitaire dood. Palliatieve sedatie hebben we het genoemd. Mensen zonder eten en vocht vol pompen met morfine, waarbij we dan tevreden toe kijken en zeggen ‘ach hij heeft geen pijn meer’. Meer om ons geweten te sussen dan dat het op wetenschap is gebaseerd.

De patiënt, die daar zelf de voorkeur aangeeft, zou gebaat zijn bij een snelle en pijnloze dood. De zorg zou gebaat zijn bij een snelle en pijnloze dood aan het einde van een leven. Het kosten plaatje zou gebaat zijn bij een snelle en pijnloze dood zo aan het einde van het leven.

 

Euthanasie dan maar?

O, begrijp me goed, ik pleit er niet voor om mensen maar ongenuanceerd te euthanaseren. Nee de wens van de patiënt staat altijd voorop. De patiënt bepaald, zeg maar. Immers wie zijn wij om voor een ander te bepalen of een leven voltooid is of niet. Wel een oordeel geven op basis van een financieel plaatje, maar niet akkoord gaan met het verstrekken van een pil van €1.50 aan degene die , met reden vindt dat zijn leven voltooid is? Hoe hypocriet zijn we eigenlijk?

Alleen de politiek heeft kennelijk behoefte aan een langdurige en kostbare aftakeling van een leven. Ach, wie moeten ze anders de schuld geven van falend beleid ??

 

Kinderen draaien op voor de zorg over hun ouders?

O ja, dan was daar nog de heer Bakas. De heer Bakas kwam nog even meedelen dat het veel goedkoper is om de ouders bij de kinderen onder te brengen, dan ze in een bejaarden tehuis te stoppen. Natuurlijk heeft meneer Bakas gelijk. Meneer Bakas wist ook te vertellen dat onze oosterburen het al jaren zo doen. De kinderen verzorgen de ouders en nemen die ouders gewoon op in huis en dus is dat veel goedkoper. Ach het lijkt allemaal zo eenvoudig als je maar de halve waarheid verteld. Hoe zit het dan werkelijk bij onze oosterburen?

In Nederland heeft een gemiddelde woning circa 90 vierkante meter woonopervlak. Dat heeft te maken met het feit dat we in Nederland, in de dichtbevolkte gebieden omhoog moeten bouwen en niet beschikken qua oppervlakte over voldoende ruimte om maar raak te bouwen. In Duistland is meer, veel meer ruimte. De vierkante meter prijs in de dun bevolkte gebieden, in Duistland, is ongeveer €30 per vierkante meter, tegenover 400 a 500 euro de vierkante meter in Nederland.

Verder is het vergunningen beleid in de Bonds Republiek een stuk reëler, noem het maar liberaler, dan in het Nederland van nu. Daar waar we in Nederland al jaren praten over afschaffing of op zijn minst versimpeling, van het vergunningen stelsel omtrent bouw en aan bouw, heeft men aan de oostzijde niet zo lang gewacht en is jaren geleden reeds de mogelijkheid gecreëerd om op eigen terrein zgn. ´einlieger wonhung´ te bouwen.

Zeg maar een tweede huis op je eigen terrein ten behoeven van inwonende ouders of kinderen. Daarmee creëer je dus een ruime mate van zelfstandig wonen tot op zeer oude leeftijd, maar wel onder de zorgparaplu van de familie!

Kijk dan kun je ook zeggen , we voeren ander, liberaler beleid. Dan kun je ook eisen dat de zorg meer binnen het gezin wordt opgelost. Je moet wel even de kaders scheppen omdat mogelijk te maken.

Dat er een discussie plaats vind om te kijken waar we kunnen bezuinigen in de zorg, lijkt volstrekt logisch. Laat die discussie dan wel plaats vinden op basis van zuivere argumenten, op feiten dus en niet alleen op sentimenten.

 

Valse sentimenten

Geen stemming makerij tegen een bepaalde groep uit onze samenleving, maar een gezamenlijke oplossing en kritisch kijken naar wat nu wel en wat nu niet nodig is in de zorg.

Daar is onze samenleving het meest bij gebaat!