Open brief aan de minister - president, Mark Rutte

25-03-2012 23:29

 

 

Beste Mark,

Het eerste jaar heb je met verve door staan!

Natuurlijk wel eens een kleine verspreking, maar ach als het om de Grieken gaat wie kijkt er dan nog op een paar miljard extra? Over kleinigheidjes gaan we niet zitten zeuren.

Natuurlijk heb je je zelf wel eens vergist als je in de kamer een andere uitspraak deed als dat je in de media deed. Maar, vergevingsgezind, als de Tweede Kamer nu eenmaal is, hebben ze je dat ook weer vergeven toen je eenmaal ruiterlijk had toegegeven dat je je vergaloppeerd had.

Zelfs Job Cohen was bereid je regering te gedogen, daar waar het betrof een verhoging van het steunfonds voor de EU t.b.v. van de zwakkere economieën in de huidige Unie. Nee, voorwaar je hebt die socialisten werkelijk ingepakt, waarvoor chapeau !

Na ruim een jaar regeren ga je vanavond het gesprek aan met het geweten van Nederland, althans dat is zo’n beetje de status die Ferdi Mingele zich zelf heeft toe geëigend. Het ging natuurlijk om Donner. Nee niet om Dönner , nee gewoon Donner.

De mentor in je regering.

Zeg maar: de biechtvader van je ministers ploeg.

Het (gelovige) geweten van je kabinet!

De toekomstige onderkoning, die zeker zal trachten de bovenkoning te overheersen in de voor hem beschikbaar gemaakte positie.

Dat Donner “het” moet worden is voor heel Nederland duidelijk. Alleen de premier van dit land doet net of zijn neus bloedt. De indringende vragen wimpelde je af met air die riekt naar arrogantie. Een manier jouw (en zeker in de rol van premier) niet waardig. Daar waar je uit blonk in duidelijkheid en openheid, verschool je je nu achter allerlei holle frasen, die er zo dik bovenop lagen dat het zelfs voor een blinde nog duidelijk te zien was. Dat de weg voor Donner middels dit wetje vrijgemaakt was om zich als aantrekker op te stellen van de gouden koets.

Ik heb me zitten afvragen of deze gênante vertoning nu het beeld is wat je na een jaar van regeren wilt achter laten als de herinnering van een daadkrachtige premier. De eerlijke, jongensachtige Rutte, die zich plotseling verlaagt tot datgene wat de politiek zo ongeloofwaardig heeft gemaakt.

Namelijk een draaikont !!

Niet zomaar een draaikont, maar een draaikont die op deze wijze opererend, uitstraalt dat hij het Nederlandse volk nier respecteert en daar kennelijk nog maling aan heeft ook.

Het einde van een eerste jaar dat een betere start verdient voor het tweede jaar.

Wees een kerel, bied Mingele je excuus aan. Bied het Nederlandse volk je excuus aan en geef toe dat de weg geëgaliseerd is voor Donner. Zeg gewoon hardop wat iedereen al weet. Dan kun je met opgeheven hoofd aan je tweede jaar beginnen en Donner alvast feliciteren !!!

Het zal in ieder geval je geloofwaardigheid ten goede komen!!Beste Mark,

Het eerste jaar heb je met verven door staan!

Natuurlijk wel eens een kleine verspreking, maar ach als het om de Grieken gaat wie kijkt er dan nog op een paar miljard extra? Over kleinigheidjes gaan we niet zitten zeuren.

Natuurlijk heb je je zelf wel eens vergist als je in de kamer een andere uitspraak deed als dat je in de media deed. Maar, vergeving gezind, als de Tweede Kamer nu eenmaal is, hebben ze je dat ook weer vergeven toen je eenmaal ruiterlijk had toegegeven dat je je vergaloppeerd had.

Zelfs Job Cohen was bereid je regering te gedogen,

Bekijk hier de uitzending : https://goo.gl/gNGfy