Ken je dat gevoel??

18-02-2013 11:32

 

Ergenissen!

Elke keer, soms wel vier keer per dag tegenwoordig, elke keer dus als ik weer iets hoor op het nieuws wat terug gedraaid moet worden, wat verkeerd gaat in Den Haag, waarover ook weer gelogen wordt, heb ik steevast de neiging om in de pen te klimmen en mijn ongenoegen wereld kundig te maken. 

Bij dit kabinet vliegen dus dagelijks de woorden van Diederik Samsom me door de kop, woorden die hij zo bewogen uitsprak als Rutte weer eens iets riep dat niet klopte ( u weet wel dat “niet kloppen’ is wat wij gewone stervelingen liegen noemen)

“NOU DOETTIE HET WEER” daarmee duidend op de niet correcte uitspraken van deze premier!

Ik betrap me er dus minimaal viermaal per dag op dat ik me kwaad maak op deze misleidende taal, het jokken, het niet de waarheid spreken, het beloven zonder daar ook maar enige verantwoordelijkheid voor te willen nemen. Het is natuurlijk niet alleen de MP. Het is die hele kliek in die Haagse rattenkuil dat zo langzamer hand, zonder enige scrupules, datgene verkondigd wat  hen opdat moment het beste past.

 

Niet alleen wordt er onzorgvuldig omgesprongen met de toezeggingen gedaan in de verkiezing campagnes, nee men is bereid er lustig oplos te liegen als het maar op de korte termijn enig electoraal gewin oplevert. 

Zoals gezegd minimaal viermaal per dag heb ik de neiging om achter de pc te kruipen en mijn mening over dat rapalje de ruimte in te slingeren.

Waarbij ik er dan van uitga dat de impact van de inslag minimaal zo groot is als de planetoïde die onze aarde deze week voor bij suisde. Stilletjes heb ik gehoopt dat dat kreng zou inslaan op het regeringscentrum in den Haag, zodat we met een schone lei zouden kunnen beginnen. Maar nee hoor het ruimte ‘stofje’ koos een of andere uithoek van het Russische platte land om daar de mensen de stuipen op het lijf te jagen.

Misschien, vraag je je af, “wat maak je je nou toch druk?” en ja ik maak me druk. Ik erger me dood aan zoveel arrogantie, aan zoveel onbeschaamde laksheid.

Wat dan??

Goed dan, een tweetal voorbeelden om mijn woorden wat kracht bij te zetten.

 

Het woonpakket!

Er lagen plannen voor een woonpakket, maatregelen die het scheefwonen tegen moesten gaan, duidelijkheid zouden geven aan de starters op de woningmarkt en aan de doorstromers op die zelfde woningmarkt. Kortom er lag een pakket dat feitelijk zo slecht was dat een ieder in de tweede kamer riep dat dit toch echt niet kon.

Nee, riepen de tot elkaar veroordeelde VVD en PvdA.  Nee, dit was de redding voor Nederland,

Dit was wat erdoor moest worden gehaald, beter was er gewoon niet en ……we hadden gewoon het geld nodig dat het opleverde.

Kijk, nu eens.

We zijn goed honderd dagen verder en …….. Ja hoor:

Nou doen ze het weer!!’

 

Er was even vergeten dat voordat pakket ook nog eens een meerderheid in de eerste kamer nodig was. (u weet wel die club van ouwe grijze, sigaren rokende, oude mannen en vrouwen die hun borduur werkje nog even achter de geraniums hebben gelegd)

Die eerste kamer die, op basis van de discussie de laatste jaren, allang had moeten worden afgeschaft of op zijn minst had moeten worden gehalveerd. Juist die kamer was er dus nodig om de ‘goede plannen’ van het kabinet Rutte erdoor te krijgen.

 

Daar was Buma ( ik heb begrepen dat hij zijn naam zelf ook te lang vond en dat deze dus mag worden ingekort. Het wachten is nu nog op het inzicht dat het zelfde voor zijn politieke carrière zou moeten gelden!) Buma van het CDA mocht aanschuiven bij de Asscher en Rutte. Hij mocht aanschuiven om een pakket te verdedigen waarvoor hij feitelijk mede verantwoordelijk was, immers de tekst was vrijwel geheel overgenomen uit de vorige regeringsverklaring waar, juist u raad het al, Buma mede verantwoordelijk voor was.

“Nou mooi niet”riep Buma, dat doen we niet. De eerste kamer gaat gewoon dwars liggen, we doen niet mee!

‘Goh’ dacht ik ‘ik woon natuurlijk in het buitenland en dan mis je wel eens wat, maar dat Buma  ook in de eerste kamer zat???

Nee, dat was toch echt  nieuw voor me’

 

Goed, kennelijk was Buma door iemand gemachtigd om zo het standpunt van de eerste kamer fractie te verantwoorden, er compleet aan voorbijgaand dat het Staatsrechtelijk natuurlijk een krankzinnig verhaal is dat de fractie voorzitter van een tweede kamer even komt vertellen wat de fractie in de eerste kamer te doen staat! Hiermee, ongetwijfeld ongewild meteen het bewijs leverend dat het afgelopen is met de ‘onafhankelijke’ eerste kamer.

Dus het kabinet ging te raden bij die ander staatsrecht geleerden van de SGP,CHU en D66. Het kon niet missen of die drie zouden dat kabinet wel even tot de orde roepen. Nou nee dus.

 Ook deze clubjes, die zich zo graag laten voorstaan op ‘eerlijkheid en openheid’ en waarden hechten aan de juiste procedures, smeten vrolijk hun principes over boord, om deel te mogen nemen aan de nieuwste gedoog constructie en al doende dit kabinet in het zadel te houden.

 

Een nieuw pakket was geboren.

Er werd, tussen neus en lippen door, even kont gedaan dat het pakket in zowel eerste als de tweede kamer kon rekenen op steun van de fracties.

Wat was het bezwaar ook alweer Pechthold? Alles werd in achterkamertjes bedisseld?? Deze handelswijze was niets voor D66??? Alles open en eerlijk en staatsrechtelijk te controleren????

“NOU DOET U HET WEER!!” Meneer Pechthold!  Lijkt me hier wel op zijn plaats.

 

Ach en dan hebben we nog twee christelijke partijen.

Tja wat moet je daar nou van zeggen. “Eerlijk duurt het langst misschien” Of wordt het zoeken in de bijbel om te citeren wat er met valse ijdelheid gebeurt, of wat er met ongetrouwen gebeurd, of met misleiding. Ach ik, als leek, kan genoeg citaten opzoeken voor dit gedrag, maar zou het iets veranderen?

Snapt u het nog? Er lag een prima pakket volgens de PvdA en VVD, Rutte en Asscher riepen het in koor. Het gaf dekking aan de begroting en er kon geen beter pakket worden gemaakt.

Nu is er een pakket, dat minder oplost, duurder is, een extra tekort oplevert van een paar miljard, steunt op een staatsrechtelijk gedrocht en mensen in de problemen brengt die op basis van de uitspraken van de minister president zo’n honderd dagen geleden al hun plan hadden getrokken. Toen was immers al het credo : Met deze plannen creëren we rust op de woonmarkt (even vergeten erbij te vertellen dat die rust slechts honderd dagen zou duren!)

 

De Euthanasie wetgeving.

Het tweede voorbeeld is, zo mogelijk, nog schokkender. Het is niet van materiële aard, nee we hebben hier veel meer te maken met een moreel verwerpelijk handelen waarbij patiënten de dupe worden. Het ontzeggen van euthanasie aan dementen die bewust hebben gekozen voor een traject waarbij ze van te voren hebben vastgelegd waar het leven opdiende te houden. Het geheel conform de huidige Euthanasie wetgeving.

 

Het betreft hier een groep mensen die bewust, sommigen meer dan dertig jaar geleden, en bij hun volle verstand hebben laten vastleggen dat hun leven beëindigd diende te worden op het moment dat er spraken zou zijn van dementie waarbij de patiënt zelf niet meer in staat zou zijn zijn wens helder en duidelijk te verwoorden naar de behandelend artsen. Daartoe zijn steeds periodieke gesprekken gevoerd met vertrouwen’s artsen en /of behandelend artsen. Steeds met als doel om maar an te tonen dat betrokkenen achter zijn keuze staat.

 

Nu is het zover dat de KNMG een overkoepelend orgaan van medici hun leden oproept om niet langer deze uitdrukkelijke wens van de patiënt, gebaseerd op de huidige Euthanasie wet, in te willigen. Feitelijk roept deze ‘nobele’ club zijn leden op om onwettelijk te handelen en het in hen gestelde vertrouwen te beschamen door niet dat na te komen wat de patiënt, bij leven en welzijn, was toegezegd.

Je zou zeggen dat als het zo duidelijk is dat hier een wet wordt overtreden er corrigerend wordt opgetreden. Waar is Justitie nu?? Waar is de directeur Generaal van Volksgezondheid?? Waar is de verantwoordelijk minister van dit kabinet???

 

Heeft het er misschien mee te maken dat juist de christelijke partijen nu in een gedoog positie zitten samen met dit zich progressief noemende kabinet??

Is dit de rekening voor het gedogen van een staatsrechtelijke misser op de woningmarkt??

Kijk weten doen we het geen van alle, maar dat het een zootje is daar in het Haagse ach dat is toch niks nieuws!!!

 

O jeeeeee, pas op …..weer een komeet die de aarde nadert!! Hij gaat recht op Den Haag af!!!

Ach wat jammer nou,…………………………. hij buigt af.

Land in de Noordzee en weer loopt het met een sisser af.!!!