Karremans opgeofferd??

15-05-2012 07:55

 

Vervolging Dutchbat-commandant Karremans nabij

 AMSTERDAM - Voormalig commandant van Dutchbat in Srebrenica Thom Karremans wordt waarschijnlijk vervolgd.

Aldus een kort berichtje in de verschillende media deze week.

 

Is Karremans nou de juiste man om voor het gerecht te slepen? Is hij nou werkelijk de gene die verantwoordelijk gesteld moet worden voor de vele moslim doden die er zijn gevallen in Srebrenica? Of spelen er op de achtergrond grotere belangen mee en moeten de werkelijke schuldiggen uit de wind worden gehouden?

 

Feitelijk vragen die in het verleden nooit naar behoren zijn beantwoord. Ondanks de farge van een 'parlementaire enquette', ondanks de verschillende zgn 'onafhankelijke onderzoeken' alles wijst erop dat de ware schuldiggen ook nu weer vrij uitgaan.

 

Misschien is het zinvol om het voorbeeld maar eens een beetje te versimpeliceren, nou vooruit we doen een poging!!

 

Het vertrouwen van de blinde!

 

Voor de zebra staat een blinde man te wachten om over te steken. De man twijfelt of hij wel of niet zal gaan. Achter hem staat iemand van het blinde instituut. Die heeft hem beloofd te zullen roepen als hij oversteekt en daarbij gevaar loopt.
De man van het blinde instituut zegt niets!

 

De blinde man denkt: ‘Kom, ze hebben plechtig beloofd te zullen roepen als het niet veilig is. Hij zet een voet op de zebra hoort een auto aankomen en trekt snel zijn voet terug. Kwaad zegt hij tegen de man achter hem, “je zou toch roepen als er gevaar was, dat is toch geen stijl. Je komt je afspraken niet na!”

 

De man van het instituut zegt, op een zalvende toon, dat het hem erg spijt en dat het echt niet meer zal gebeuren. Nee, in het vervolg mag hij er ‘blind’ op vertrouwen dat de man van het instituut zijn ogen open zal houden en bijtijds de toegezegde steun zal geven aan de overstekende blinde. De man van het instituut is zo overtuigend in zijn steun aan de blinde dat de blinde zelfs bereid is om zijn rood/witte stok af te geven. Immers, met de steun van de mensen van het blinde instituut staat de man er ijzersterk voor.

 

Ondertussen loopt de man van het blinde instituut naar de chauffeur van de vrachtwagen die een eindje verder op staat te wachten. Hij laat aan die chauffeur zien dat hij de blinde zijn stok heeft afgepakt. In feite zegt hij tegen die chauffeur: “als je hem wilt overrijden dan is dit je kans.”
Weer gaat hij terug naar de wachtende blinde en bevestigd hem nogmaals zijn steun, sterker hij zegt te zien dat er niets aankomt en moedigt de blinde aan om maar over te steken.

 

De blinde doet, met het volste vertrouwen, dat wat er van hem verwacht wordt . Hij zet zijn voet op de zebra en nog een. Hij maakt nog een stap en er gebeurt niets. Hij recht zijn rug en doet een volgende stap. Hij hoort achter zich wat gegrinnik. Inmiddels zijn ook de andere bestuursleden van het blinde instituut komen kijken en hebben de grootste lol. Immers zij weten dat de man die “blind vertrouwd wordt” allang ervoor heeft gezorgd dat de chauffeur zich veilig genoeg voelt om vol gas op de blinde op het zebra pad in te rijden. Goh wat zal dat een spektakel geven zeg!!

 

Daar komt de vrachtwagen aan rijden. De blinde hoort hem niet aankomen, pas op het laatste moment voelt hij dat het fout gaat en springt aan de kant. De vrachtwagen chauffeur probeert nog de blinde te raken, rukt aan het stuur en rijd vol in op een groep toeschouwers. De mensen van het blinde instituut zien dat het verkeerd gaat aflopen en nemen onmiddellijk de kuier latten. De chauffeur gaat er in grote haast vandoor en laat een ravage achter. Hij kan er van door gaan omdat niemand van het blinde instituut op dat moment bereid was hem tegen te houden, ze zaten alweer hoog en breed in het instituut.

 

De blinde krabbelt overeind en weet de kant te bereiken van waar hij was vertrokken. Daar was niemand meer! Iedereen, ook de man op wie hij blind had vertrouwd en hem had aangemoedigd om toch maar vooral die stap te nemen, was met de noorderzon vertrokken. Zelfs zijn blinde geleidestok was verdwenen.
Eenmaal thuis, volgde hij op afstand het nieuws en de commotie die was ontstaan over het geen was voorgevallen. Tot zijn stomme verbazing hoorde hij dat hij, de blinde die met steun van het instituut dat had gedaan wat er van hem werd gevraagd, verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van de toeschouwers waar de chauffeur op was ingereden.

 

Niet de mensen van het instituut en in het bijzonder degene die zijn blindengeleidestokje had afgepakt. Niet degene die achter het stuur had gezeten en de keuze had gemaakt om de grote groep in te rijden en daarmee de dood van velen op zijn geweten had.

 

Nee, niets van dit alles. Gewoon de blinde aan de schandpaal nagelen. Hem voor het gerecht slepen leek de meest praktische oplossing. Hij was immers blind had nooit kunnen zien wat er van te vorene gebeurde, had nooit kunnen zien wat er tijdens zijn overtocht gebeurde en heeft nooit kunnen bevroeden wat er na afloop gebeurde.

 

Nee, hem voor het gerecht brengen leek natuurlijk de beste oplossing. De mensen van het blinde instituut konden dan hun verhalen op elkaar afstemmen, de chauffeur was inmiddels te oud en te ziek om nog echt een rol te spelen dus het echte gevaar voor de ziende van het instituut was geweken.
Nee, de blinde voor het gerecht! Dat was de beste optie.

 

De ‘blinde vrouwe Justitia’ laten oordelen over de blinde. Daar waar twee niets zien moet de ziende toch wel vrijuit gaan, niet dan ??

Met in de hoofdrollen:
De Blinde = Karremans
De man van het instituut = Voorhoeven
Een van de andere leden van het instituut = Kok
De chauffeur = Mladic