Inspectie voor de volksgezondheid geen waakhond maar een tandeloze en vermoeide keffer.

25-03-2012 23:16

 

 

een vermoeid ogende Gerrit van de Wal

De Inspecteur-Generaal

Bij Pauw en Witteman was de grote baas van de inspectie voor de volksgezondheid te gast. Uit de introductie van de heren Witteman en Pauw bleek dat het eigenlijk een soort wereldwonder was dat de Inspecteur-generaal, de heer G. v/d Wal, bereid was geweest om naar de studio te komen om geïnterviewd te worden. Met de zelfde zuinigheid,  waarmee hij wenst te verschijnen in dit soort, toch ook weer niet al te kritische talkshow, functioneert ook zijn Inspectie.

Naïef als ik nu eenmaal ben, heb ik toch werkelijk gedacht dat de Inspectie toezicht hield op de veiligheid en de kwaliteit in de zorg en dat in de breedste zin van het woord. Groot was dan ook de verbazing toen ik de Inspecteur-generaal omslachtig hoorde uitleggen dat in de voorbeelden die werden aangedragen door het journalistieke duo de Inspectie, spijtig, genoeg had gefaald, te laks was geweest en er fouten waren gemaakt in het andere geval. Ondanks dat het duo het er ruimte genoeg voor gaf kwam er geen enkele verklaring voor dit ‘lakse’ optreden.

Sterker, de schrik sloeg me pas echt om het hart op het moment dat de zelfde inspecteur-generaal (watts in a name?) ging uitleggen dat de inspectie voor volksgezondheid niet zo zeer een verantwoordelijkheid had de patiënten tegen dit soort falende artsen te beschermen.(en de daaruit voortvloeiende conflicten tussen bijvoorbeeld Arts/ziekenhuis enerzijds en patiënt anderzijds) Nee, de inspecteur-generaal was van mening dat dit een zaak was tussen de patiënt en het ziekenhuis, waar de fouten worden gemaakt, om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dat daarbij de gedupeerde patiënt geconfronteerd wordt met een niet geheel onafhankelijke en in de meeste gevallen niet objectieve klachtencommissie leek hem niet echt te deren. De flegmatieke reactie van deze topman van de inspectie lijkt niet bepaald garant te staan voor een adequate aanpak. Sterker het lijkt erop dat hij zich mee laat sleuren door de futloosheid die de uitstraling van de inspectie zo’n slecht imago heeft bezorgt waardoor de nationale ombudsman de samenwerking heeft gezocht met een consumenten programma om te komen tot een wat voortvarender aanpak

De huisarts

Het Dirk van Nimwegencentrum, voormalige werkplek van de huisarts Gerrit van de Wal

Jeroen Pauw verwees op een geven moment naar het feit dat de Inspecteur-generaal in een ver verleden huisarts was geweest. Uit eigen ervaring kan ik u verzekeren dat Gerrit van de Wal een zeer betrokken en een zeer gemotiveerd huisarts was. Een huisarts met hart voor zijn patiënten. Een huisarts die vanuit een maatschappelijke bewogenheid bereid was zich in te zetten voor zijn patiënten.

Je zou het de volksgezondheid toe wensen dat deze Gerrit van de Wal weer opstond en met hernieuwde energie de bezem haalde door de inspectie. Mocht hij daar toe niet meer de kracht hebben, dan word het tijd voor een frisse wind.

Iemand die wel de veiligheid van de patiënten centraal wil stellen !!