Ik wil niet langer bedonderd worden!

03-06-2012 08:20

 

Ik wil niet langer bedonderd worden!

 

Wat is democratie?

Is het een naam voor de grootste gemene deler?

Is het een vrijbrief om je wil op te leggen aan het merendeel van de bevolking,

die eigenlijk iets anders wil?

Is het stomweg koppen tellen, dus 51+1 bepaald?

 

Zullen we eens verder kijken naar de discussies zoals ze nu gevoerd worden over het zogenaamde ‘KUNDUZ – akkoord?.

Gaat het bij de burger echt nog om het ‘KUNDUZ – akkoord’ of moeten we zeggen ‘Lente – akkoord’ of misschien gewoonweg een ‘Gelegenheid – pact’

Laten we wel wezen, ik denk dat in de verschillende benamingen van het akkoord al precies wordt aangegeven waar het in Nederland aan schort, namelijk duidelijkheid in standpunten bij de politieke partijen. Deze onduidelijkheid duwt ons landje uiteindelijk zachtjes in de richting van de politieke afgrond.

 

Zelfs over de naam zijn ze het niet eens!!!

 

Feitelijk komt in de discussie over de naam van het akkoord al tot uiting hoe de vork in de steel zit. Laten we wel wezen als vijf partijen het al niet eens kunnen worden over de naam van het akkoord, wat mag je dan nog verwachten van de inhoud?

Kijkend naar het gesloten akkoord tussen de vijf partijen, dan moet je vaststellen dat geen van de vijf partijen zich gehouden acht aan dat akkoord.

Sterker, de laatste weken hebben zowel de VVD, het CDA, D66, Groen links en de club van Slob in alle toonaarde afstandgenomen van dat akkoord. Het enigste waar ze het uiteindelijk over eens bleken te zijn is dat het een akkoord was, wat niet overeenstemde met hun eigen verkiezingsprogramma’s.

 

Kijk, daar knelt meteen de schoen!

Als je binnen 24 uur (en in toenemend naar mate de tijd verstrijkt) afstand neemt van een pril akkoord, wat moet je dan als simpele kiezer nog voor waarden hechten aan de normen aan waarden van de dames en heren politici.

Daar waar je je kinderen groot brengt met het principe afspraak is afspraak, wordt juist die elementaire waarden door onze ‘volksvertegenwoordigers’ met voeten getreden.

 

En dat lijkt de BURGER hoe langer hoe minder te accepteren. Konden de politici hier vroeger makkelijk mee wegkomen, tegenwoordig accepteert de gemiddelde stemmer dat gedrag niet meer en is hij/zij bereid om dat gedrag af te straffen door zijn stem te geven aan een partij die misschien niet geheel verwoord wat zijn of haar ideeën zijn maar daar wel standvastig in is.

Een voorval zoals bij het gehouden referendum m.b.t. de tot Europese Grondwet ( waar 71% van de bevolking tegen stemt en waar na twee jaar onze vertegenwoordigers akkoord gaan met invoering)  zoiets zal niet snel meer worden geaccepteerd door het electoraat. Zie ook de huidige commotie rondom de steun aan het EMS (het spaarpotje voor de zwakkere landen dat ons ruim veertig miljard gaat kosten)

 

Het gevoel voor democratie!

 

Het gaat bij de burger meer en meer erom dat zijn gevoel voor democratie en, de daarbij behorende spelregels, worden misbruikt voor politiek gewin door de verschillende partijen.

Gaat het nog langer om ‘Europa’, om het ‘ESM’, om de ‘lidstaten’ of om uitvoering van het ‘Schengen – akkoord’?

Of gaat het de burger meer en meer om het geschonden vertrouwen in de huidige politiek, feitelijk is er ook nu weer spraken van een wantrouwen  in de huidige politiek. Net als dat 10 jaar geleden het geval was, toen Pim Fortuyn aan zijn op mars kon beginnen.

De les die toen gold en nu zeker nog geld, is dat de kiezer het spuugzat is om bedonderd te worden door politici die het een zeggen en het ander doen.

 

Dat die kiezer het spuugzat is vertaald hij/zij in de keuzes die er worden gemaakt. We zijn eerder bereid om een duidelijk standpunt te accepteren en daar onze steun aan te geven (zie de winst van de PVV en de SP) dan dat we nog langer accepteren te worden voorgelogen,  met als enig doel, electoraal gewin!

 

Oproep aan de politieke partijen:

 

Doe datgene wat 71% van de bevolking aan uw vraagt.

Niet omdat dat het beste of omdat dat het slechtste is voor het land.

Niet u bent de gene die dat bepaald.

 

U heeft zich immers verhuurd om de ‘stem des volks’ te laten horen. Niet om te bepalen wat die ‘stem des volks’ moet zeggen.

Als u er niet mee leven kunt, doe dan net als dat Wilders en Roemer hebben  gedaan, maak het duidelijk kenbaar en stem uw handelen af op dat wat u met uw mond beleid, als dat niet in overeenstemming is met wat de meerderheid van uw verwacht, trek dan uw conclusies.

 

De Nederlandse economie kan pas worden hersteld zodra er weer vertrouwen is in de gene die die economie moeten herstellen, namelijk de gekozen volksvertegenwoordigers.

U bent dus verantwoordelijk voor dat proces, neem die verantwoordelijkheid dan ook en luister niet alleen naar de bevolking maar handel er ook naar !!