Ik ben in de war!

25-03-2012 23:40

 

 

Wat heeft onze Koningin Beatrix, Adriaan Soeterbroek ( u weet wel die inhoudsloze plaatjes krabbelaar van ome Joop.nl) misdaan om door hem weg gezet te worden als moordenares van een voorvechter van het vrije woord?

Waarom zou de Majesteit, deze wel zeer jeugdige ‘Job Cohen’ willen vermoorden?

De afgebeelde Job Cohen laat veel gelijkenis zien met Geert Wilders, zegt dat iets over de wijze waarop Soeterbroek tegenwoordig aan kijkt tegen de PvdA? Een veranderde aanpak misschien? Geen thee meer drinken maar ten strijden trekken met een getrokken zwaard?

Nogmaals ik ben verward door deze zienswijze van Adriaan. Waarom ‘Job Cohen’ afgebeeld, liggend met een doorboord hart?  Is dat een beschuldigende vinger in de richting van de Majesteit? Een beschuldiging dat de majesteit zou aanzetten tot moord op een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger?

Of is het zo zoals ome ‘Joop’ hemzelf,  Francisco van Jole proclameert dat het hier gaat om een afbeelding van een dode Wilders?  Waarbij dus de koningin degene is geweest die, namens de linkerzijde, het moordwapen heeft gehanteerd?

Tijden van Fortuyn lijken te herleven, met deze verkapte oproep tot moord. Een moord op de man die de rol van de koning zo wil inrichten dat deze niet langer beknot wordt door een beperking zoals die nu geld. Immers de ministeriële verantwoordelijkheid beperkt juist die koning in zijn / haar democratie recht om zich vrijuit te mogen uitspreken.

Misselijkmakend van Soeterbroek om juist die vrouw, onze majesteit te (mis)gebruiken om zijn eigen antipathie tegen een democratisch bestel te ventileren. Immers juist door de strijd van Wilders om het vrije woord te mogen spreken, de vrije pen te laten tekenen, is het mogelijk dat dit soort minkukels mogen aanzetten totdat wat ze juist zo verfoeilijken als het om een politieke richting gaat die niet de hunne is.

Daar waar “Joop” voorop liep, voor de linkse fanfare uit, om de beschuldigende vinger uit te steken richting Wilders, toen de een of andere malloot op een Noors eiland meende zijn frustraties te moeten uit leven. Zo hard loopt men nu weer, om maar te ontkennen dat een tekening, het vrije woord, nooit bedoeld kan zijn om moord te rechtvaardigen.  Deze dubbele moraal, het te pas en te onpas manipuleren met argumenten, past dan misschien wel in een, zich links noemende cultuur. Maar de tijd dat het gros van de mensen deze dubbele moraal voor lief accepteerde is voorbij.

Dat Francisco van Jole halsstarrig blijft verzoeken recht te praten wat krom is kan je nog wel begrijpen, het is immers zijn kindje dat een podium bied voor het verspreiden van deze dubbele moraal. Wat hij vervolgens, gemakshalve, over het hoofd ziet is dat Wilders, wel is waar zijn weerzin heeft geuit over deze tekening, maar ik hem nergens heb horen roepen om een verbod op dit soort hersenspinsels. Wilders, dus voorstander is van het ruimte geven aan het vrije woord / tekening.  

“Ik had nooit gedacht dat ik het ooit nog eens zou zeggen maar ik krijg steeds meer begrip voor Theo van Gogh. Hij mocht geen felle kritiek op de islam uiten. Hij liet zich echter de mond niet snoeren en vatte de pogingen om hem het zwijgen op te leggen op als een uitdaging.” Aldus van Jole in Joop.nl.

Feitelijk ondersteund van Jole dus Wilders zijn pogingen om de vrijheid van meningsuiting zeker te stellen. Misschien kan van Jole de opmerking van de vader van Theo van Gogh ter harte nemen: “Alles moet gezegd kunnen worden, maar het hoeft niet perse!”

 

‘Ben ‘t met Geert Wilders eens over smakeloosheid van de cartoon op Joop.nl’  Aldus Claudia de Breij in de Telegraaf. Misschien zou het van wijsheid getuigen om ook deze woorden ter harte te nemen.

Ik zou daarmee een stuk geholpen zijn om de verwarring weer te boven te komen.

Ik wens u een fijne “vrije” zondag