Het manipulatieve gedrag van pensioenfondsen en de politiek!

23-08-2012 17:08

 

 

Het ABP gaat bij zijn klanten ten rade hoe en op welke wijze de pensioenen in de toekomst moeten worden samengesteld. Dit is een unicum, nog nooit heeft het ABP, of welk ander pensioenfonds dan ook bij zijn klanten gevraagd naar hun mening.

Gek he, dat je dan meteen denkt ‘waar wringt hem de schoen”? “Waar zit het wel bekende addertje onder het gras?”

 

Goh, dat is toch interessant. Het gaat economisch slechter en dus moet de broekriem worden aangehaald. Er moet bot weg worden gesnoeid om de pensioenen betaalbaar te houden. Tja en dat soort keuzes laat je natuurlijk het liefst aan de ‘klanten’ over. Immers, als de klanten zelf kiezen voor een verslechterde pensioen regeling dan zullen ze ook de ingrepen wel makkelijker accepteren. Dat lijkt een beetje de trant te zijn waarin, de veel te duur betaalde, bonus opslurpende bestuurders van dit door de overheid over gesubsidieerde soep zootje, denkt! En dus zelf buiten schot blijven om impopulaire maatregelen te moeten nemen.

 

Wat is nou het geval.

Het laatste jaar is aan het licht gekomen dat de verantwoordelijke binnen het ABP, feitelijk onverantwoorde risico’s hebben genomen door te beleggen in minder bonafide fondsen. Feitelijk is erop gespeculeerd dat deze fondsen een hoog rendement zouden opleveren. Jammer, dat is dus niet gelukt. Overigens daarbij is nooit aan de klanten gevraagd wat zij daar nou van vonden en of de ‘klanten’ daar wel mee in konden stemmen.

 

De gebouwen en de hele overhead zijn feitelijk vernieuwd. Er is een hele hoop (pensioen) geld gestoken in inrichting, salarissen en vooral het aantrekken van duur betaald management die feitelijk niet de kwaliteit kon leveren wat ervan verwacht mocht worden. O ja, om deze artiesten weer weg te krijgen is er natuurlijk royaal gestrooid met bonussen!

 

Geen enkele keer, op geen enkel onderwerp is er gevraagd aan de klanten wat zij ervan dachten. Nee, voor het uitgeven van geld was het absoluut niet nodig om eens even de mening te peilen van de klanten.

Nu, juist nu dat de situatie erbarmelijk is, lopen de zelfde bestuurders voor hun verantwoordelijkheid weg. Nu wordt de mening gepeild van de klanten!! Maar……is dat wel zo?  Wordt er wel gevraagd om de echte mening van de klanten?

Zoals ik al vertelde de enquête is zo opgebouwd dat men steeds een keuze moet maken uit twee mogelijkheden.

De volgende vragen kwamen hierbij aan de orde:

Vraag 1:  Mensen leven langer. Het meest logisch vind ik dan ook dat…………

* Ik een lager pensioen krijg

* Ik een langer moet doorwerken.

Nou dat vind ik dus helemaal niet!

Ik vind gewoon dat het ABP het met mij overeengekomen pensioen moet uitkeren op de overeengekomen datum.

Ik vind dat net zo normaal als dat de heren bestuurders het normaal vinden dat ze hun bonussen blijven incasseren.

 

Ach het is de eerste vraag, het zal zo wel beter worden, toch!

 

Vraag 2:  Ik heb liever een regeling…

* Waarin pensioenpremies voorzichtig worden belegd, waarbij ik waarschijnlijk een lager pensioen krijg (meer sparen dan beleggen)

* Waarin pensioenpremies minder voorzichtig worden belegd, waarbij ik een pensioen krijg dat naar verwachting hoger is, maar ook lager kan zijn (meer beleggen dan sparen)

Wat is dit nu weer voor een vraag en hoezo een keuze maken?

Moet een veroordeelde kiezen tussen een kogel en de strop? En is dan de conclusie dat hij zelf voor de doodstraf heeft gekozen?

Bij het ABP zijn duur betaalde artiesten aangetrokken om te zorgen dat er voldoende rendement wordt gemaakt om de pensioenen uit te betalen. Nu blijkt dat deze charlatans er niets van bakken, nu wordt er plotseling waarde gehecht aan wat de klant vindt. Nou ja, niet echt natuurlijk. De keuze die wordt voorgelegd is geen keuze maar meer een legitimering voor het voortzetten van falend beleid.

Eens even kijken wat het ABP nog meer aan keuzes te bieden heeft??

 

Vraag 3: Als ik de pensioenregeling zou opstellen zou ik voorkeur hebben voor een:

* Uitgebreide pensioenregeling (zoals de huidige), ook al is dat tegen een hogere premie

* Een sobere pensioenregeling tegen een lagere premie

Weer zo’n vreemde vraag.

Een vraag die doet denken dat we al niet veel eerder afspraken hebben gemaakt over wat we moeten betalen en wat we daarvoor terug krijgen. Gewoon doen of je neus bloed??

Wat nou, een uitgebreidere pensioenregeling tegen een hogere premie? Gewoon het zelfde als wat er nu is afgesproken maar dan wel meer gaan betalen?

Zijn ze nou helemaal bedonderd!

Als ik bij de bakker een brood bestel voor het einde van de week en ik betaal hem netjes de vraagprijs, dan accepteer ik toch ook niet dat ik dan plotseling aan het einde van de week nog maar een half brood krijg terwijl ik voor een heel brood heb betaald. Elk weldenkend mens zou compleet uit zijn dak gaan en de bakker vragen of hij ze wel allemaal op een rijtje heeft.

Of, zo luid de keuze van het ABP, Een sobere regeling tegen een lager premie!

 

Ze willen dus gewoon later kunnen zeggen:

“Kijk, u heeft de keuze gehad en u heeft gekozen om de bonussen te blijven betalen en dus gaat u pensioen omlaag”

Dat, vrienden zijn geen keuzes. Dat is wat je noemt, de kluit bedonderen.

Zo langzamer hand begint mij dus de bloeddruk een gevaarlijke hoogte te bereiken. Nog even door bijten, het zijn nog maar een paar vragen. Veel erger kan het toch haast niet worden, toch?

 

Vraag 4. Als er te weinig geld in kas zit om alle pensioen te kunnen uitbetalen, vind ik dat: 

* ik en mijn werkgever meer premie moeten betalen

* de pensioenen verlaagd moeten worden

 

Ik heb deze vraag en de bijbehorende keuze antwoorden een paar maal door gelezen. Dit is nou typisch zo’n geval dat je je eigen ogen niet geloofd. Hoe bedenk je in vredesnaam deze stelling:

Jaren lang heeft het bestuur en de verantwoordelijke toezichthouders hun ogen gesloten voor alles wat er werd uitgevreten met het geld dat bestemd was voor de mensen die bezig waren om hun pensioen zeker te stellen. Nooit zijn de gene die trouw hun premie betaalden in opstand gekomen als er weer eens malafide beleggingen waren mislukt. Nooit zijn de mensen in opstand gekomen als de bonussen weer eens de pan uitvlogen welke aan falende bestuurders werden uitbetaald. Nooit een woord van afkeuring als de zoveelste aanpassing werd gedaan aan de behuizing van de dames en heren bestuurders. Nooit een woord van verwerping als er weer eens een veel te dure receptie werd georganiseerd voor de vertrekkende charlatans.

Het vertrouwen van de “klanten” van het ABP in bestuur en toezichthouders was vrijwel grenzeloos. Dan komt nu de vraag, wat te doen als er te weinig geld in kas is???

De keuzes die geboden worden zijn dus ingegeven door de zelfde groep die jaren lang de kluit heeft besodemietert. Hoe durf je je klanten deze vraag en deze antwoorden voor te  houden?

Als er te weinig geld in kas zit om de pensioenen uit te betalen dan moet dat geld gevonden worden daarwaar het ook verdwenen is.

Ik stel dan ook voor om de vraag te beantwoorden met een wedervraag en de beleidsverantwoordelijke de keuze te geven uit twee opties! Vooruit een beetje creatief, daar gaattie vraag 4 zou dus als volgt moeten worden:

 

Als er te weinig geld in kas zit om alle pensioen te kunnen uitbetalen, vind ik dat:

* Het bestuur van het ABP gehalveerd kan worden, de onterecht uitbetaalde bonussen en premies van de afgelopen 20 jaar terug gevorderd moeten worden om, al doende de afspraken met betrekking tot de uitbetaling van de pensioenen na te komen.

* de prijscompensatie, boven op de pensioenen, betaald moet worden door het rijk uit de middelen welke het rijk de laatste tien jaar op oneigenlijke wijze uit de pensioenfondsen heeft onttrokken.

Te gek voor woorden dus, nadat de fondsen zijn leeg geroofd worden de ‘klanten’ gevraagd deze even aan te vullen zodat het roven gewoon doorgang kan vinden.

 

5. Als er besloten wordt om de pensioenen te verlagen: 

* moet er direct en hard ingegrepen worden. Pensioenen en rechten op pensioen moeten dan snel en zoveel als nodig verlaagd worden.

* hoeft er niet zo hard en direct ingegrepen worden. De verlaging kan best wat minder en uitgesmeerd worden over een langere periode.

 

Na het lezen van vraag 5 was ik er klaar mee. Zoveel idioterie, zoveel onbeschoftheid had ik zelfs van een pensioenfonds niet verwacht.

Nergens een woord over wanbeleid in het verleden dat geleid heeft tot deze situatie. Nergens een excuus van de verantwoordelijke die ons hier op dit punt hebben gebracht. Nergens begrip voor de mensen die aangewezen zijn op een klein pensioentje en hun oude dagvoorziening zien verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Nee, of de “klanten” maar even willen aangeven of ze kiezen voor de strop of de kogel!!

Het is werkelijk te gek voor woorden.

 

Tot slot:

 

Het faliecement van de BV Nederland lijkt zich langzaam voor onze ogen af te spelen.

We zitten midden in een verkiezingsperiode. Het eerste debat (of wat daar dan nog voor mag doorgaan) heeft zich gisteravond afgespeeld.

Een houthakker van D66, een plotseling zich tot de elite bekeerde kernfysicus van de PvdA, een goedgelovige dominee die het presteert om vrouwen als tweederangs, onmondige burgers te behandelen, een geitenhoedster van de partij van de dieren, Een twijfelende en draaiende Sybrand van Hearsma-Buma of was het Sybrand Buma of toch Haersma of gewoon Haersma Buma!! Tja, als je al geen keuze kunt maken over de wijze waarop je wilt worden aangesproken, dan kun je toch alleen maar een zwalkend beleid verwachten. Nog een paar meer van die mensen die plotseling de mondvol hebben van het electoraat.

Zij gingen met elkaar in debat, nou ja debat!!! Wat daar dan voor door moest gaan. Binnen tien minuten was het duidelijk dat de verschillende partijen kennelijk hadden afgesproken om vooral de zaken waar ze het overeens waren voor het voetlicht te brengen. De verschillen werden gemeden als de pest. Net zo als dat de onderwerpen die er werkelijk toe doen niet aan de orde kwamen.

Vooral geen standpunten innemen waardoor de kiezer de indruk kan krijgen dat er verschillen tussen de partijen zijnen dat er dus iets te kiezen zou zijn. Ondanks verwoede pogingen van de interviewers om de discussie opgang te krijgen wenste de heren en dame daar niet aan mee te werken.

 

Feodaal gedrag. Regenten mentaliteit. Of arrogantie van de macht !!

Hoe je het ook wil noemen, het laat zien hoeveel minachting binnen de politiek leeft voor de kiezer. Als je als politieke partij niet bereid bent om voor de verkiezingen duidelijk te maken waar je staat binnen het politieke spectrum en met wie je een regering zou willen vormen dan ontneem je de kiezer de mogelijkheid om gefundeerd en afgewogen te kiezen.

 

Dan is daar nog de minister van (A)- sociale zaken. Tekenend voor de situatie binnen de huidige politieke verhoudingen en de wijze waarop er wordt omgesprongen met de belangen van de pensioengerechtigde.

Deze minister weigert botweg om mededeling te doen over het beleid dat de komende jaren gevoerd gaat worden en welke consequenties dat beleid heeft voor de pensioengerechtigde.

Niemand van de huidige politieke partijen die hem daar op aanspreekt. Niemand van het Journaille die bereid is om hier eens keihard op door te vragen.

Het is toch te gek voor woorden dat, dat gene wat nu reeds bekend is niet wordt uitgesproken omdat dan mogelijk het electoraat in opstand komt. Een liberaal die de handelswijze van ultra communistische regimes hanteert is toch werkelijk geen knip voor de neus meer waard.

 

De democratie die eens bekend stond voor zijn openheid, discussie en uiteindelijk eenheid zakt af naar een dictatoriaal geleid systeem. Waarbij de afstand tussen politiek en kiezer steeds groter wordt. Daar waar de kiezer de politieke beslissingen niet langer begrijpt, de politiek verder afdwaalt van de lijn die de kiezers willen, dat is een systeem waarbij je rustig kunt zeggen dat Nederland niet alleen afkoerst op een economisch faillissement maar ook een politiek faillissement !!