Het GVB, een verloren zaak, of hoe heeft het zover kunnen komen!!

22-02-2012 22:47

 

GVB

Ik ben alweer een hele poos weg bij het GVB-Amsterdam.

Waarschijnlijk is dat maar goed ook. Het GVB dat ik me herinner werd geleid door een directie van vaak, goedwillende, amateurs die drukker waren om elkaar de loef af te steken en in het gevlei te komen bij hun politieke vriendjes dan dat ze serieus bezig waren met de bedrijfsvoering. Daarnaast was er nog een schaduw directie, een vakbond die grotendeels bestond uit rode en vooral linkse manipulators die er een compleet eigen (belang) agenda op na hielden. Een enkeling daar gelaten.

De zaken die aangepakt moesten worden bleven liggen en de zaken die feitelijk geen prioriteit behoefte werden als een soort van stokpaardjes bereden.  De management laag vlak onder de directie was, kwalitatief gezien van een nog slechtere kwaliteit. Niemand werd in die begin tijd ook benoemd op basis van kwaliteit of kennis.

Nee, de aanstellingscriteria die over het algemeen werden gehanteerd hadden meer te maken met anciënniteit dan met kwaliteit, meer met wie was bevriend met wie, dan dat men keek welke vaardigheden waren vereist voor een bepaalde functie.

Feitelijk zat de directie compleet ingeklemd tussen de maalmolens van de plaatselijke politiek en de externe financier, zijnde de centrale overheid. Was het de politiek die geen afstand kon nemen (besturen op afstand was als begrip nog niet eens uit gevonden!) en zich tot op de kleinste details bezig hield met het zelfde GVB. Kijk mocht het verkeerd lopen dan was daar toch altijd nog de verantwoordelijke directie waar je dan weer publieke tegen aan kon schoppen, als politiek verantwoordelijke, om op die manier het eigen, politieke, straatje schoon te vegen.

Naast die druk van boven af ( om het zomaar even te noemen.) was er de druk van onderaf. De vakbonden en dan met name de ABVAKABO had zich een rol toegeëigend waarbij niets of niemand werd ontzien.

Niet op basis van gezonde argumenten werd de discussie met de bedrijfsleiding gevoerd , maar immer op basis van een verborgen agenda’s en eigen na te streven doelstellingen.

Niet de belangen van het personeel stonden daarbij voorop, nee de belangen van vakbeweging was het uitgangspunt. Dan ook nog eens niet de belangen van alle leden, maar die van slechts die leden, die bereid waren zich ondergeschikt te maken aan de doctrine, zoals die werd opgelegd door het partijbestuur lees het politburo van de abvakabo. (Oeps dat moet natuurlijk zijn het bestuur van de AbvaKabo, dat dat vrijwel bestond uit bestuursleden van de communistische partij werkt zo’n verspreking natuurlijk in de hand.)

Bij het minste of geringste werd door de partij/vakbond Bobo’s gedreigd in de richting van de directie om de boel weer plat te gooien. Een normale bedrijfsmatige afweging behoorde vrijwel nooit tot de mogelijkheden. Dit ging zelfs zover dat als er gestaakt werd, er op een dusdanige manier actie werd gevoerd dat de de bedrijfsleiding zich daarin kon vinden. Sterker over het algemeen werden de gestaakte uren gewoon doorbetaald. Feitelijk betaalde dus de gewone belastingbetaler voor het ongerief van geen openbaar vervoer.

Nu zult u misschien zeggen, tja dat was toen. Dat zal toch nu niet meer het geval zijn?

Over de direct leidinggevende, het middelmanagement en de algemene bestuurders van de tram’s bussen en metro’s of ponten bij het GVB heb ik geen mening. Ik ken ze niet, ik heb er geen idee van wat er tegenwoordig allemaal in dat bedrijf gebeurt en wie waar voor verantwoordelijk is.

Wie ik wel ken van de laatste, pak hem beet, tien jaar zijn de politiek verantwoordelijke. Zij zijn het die van een prachtig bedrijf een puin hoop hebben gemaakt. Zij zijn het die verantwoordelijk zijn voor een falend beleid op openbaar vervoer gebied in de grootste stad van het land. U vraagt om voorbeelden?

Ik noem er een: Er was eens een raad die tegen alle adviezen in toch het prestige project doorzette om een een Noord-Zuidlijn aan te leggen. De zelfde artiesten zijn ook vandaag nog steeds verantwoordelijk voor falend beleid en het feit dat u straks nog langer op en slecht functionerende bus, tram of metro staat te wachten. Niet die tram / busbestuurder, die monteur, die techneut die met beperkte middelen er alles aan doet om de metro te blijven laten rijden. Nee de Politiek is verantwoordelijk ook al willen ze u vaak anders doen geloven !!

Zij, die u heeft gekozen hebben u jaren lang in de steek gelaten en daar plukt u nu de zure vruchten van.

Niet op tijd ingrijpen, in processen die verkeerd lopen, maakt je juist verantwoordelijk.

Kan de vakbond dan niets doen. Nee!

De zelfde mensen die toen (in het grijze verleden) via manipulatie van velen het voor het zeggen hadden die zelfde namen kom ik nu ook nog steeds tegen. Namen die toen der tijd over lijken gingen om hun eigen belang te verdedigen en manipuleren tot een kunst hadden verheven, die namen voeren nog steeds de boven toon binnen dat zelfde GVB.

Wil je de toekomst met een schone lei te gemoed treden dan wordt het tijd dat de politiek zijn verantwoordelijkheid oppakt.

Hoe?

  1. Gedurende vijf jaar geen vrije aanbesteding OV, maar een reële kans om dat prachtige bedrijf concurrerend in de markt te zetten. 
  2. Stel het GVB onder curatele en flikker de hele, belaste, leiding eruit. 
  3. Stel vakbekwame mensen-managers aan, die steun en vertrouwen krijgen van het uitvoerenpersoneel. 
  4. Maak gebruik van de grootste kennisbank die u heeft. Zo’n dikke tweeduizend man uitvoerenpersoneel weet exact wat, waar en wanneer moet gebeuren. Het ontbreekt ze aan de mogelijkheden en de middelen! 
  5. Krimpen in het management, krimpen in de direct leidinggevende, krimpen in indirect personeel en overhead kosten. 
  6. Verhogen van de productiviteit van personeel en materieel. 
  7. Wegwerken van achterstallig onderhoud en het weer op niveau brengen van de kwaliteit van OV 
  8. Inspraak beperken tot de hoofdlijnen en alleen op eigen werk. 

Ook de vakbeweging zal moeten bewegen en de starheid uit de zeventiger jaren laten varen. Nu, al die oude dogma’s en de aanhangers van de goeroes binnen de vakbeweging vervangen. Mogelijk een schone taak voor Jongerius om zich hier eens persoonlijk mee bezig te houden. Indien ook de vakbeweging werkgelegenheid voor allen wil behouden zal er ook in eigen vlees moeten worden gesneden. Misschien wel juist in het eigen rottende vlees !

Heel misschien kan zo’n concept ook in de andere steden worden toegepast.

Wat hebben we nou eigenlijk te verliezen?

Het kan er alleen maar beter op worden en u,  O passagier van het Openbaar Vervoer in Amsterdam, u bent 5 jaar verlost van stakingen en kunt gewoon op tijd uw bijdrage aanvangen om de economie weer uit het slop te halen.

Een fijn weekend!!