Het Dilemma van geloven !!

27-03-2012 17:30

 

Het is verbazingwekkend wat de samenleving allemaal accepteert, als het maar gebeurd vanuit een geloofsovertuiging. De meest barbaarse handelingen worden dan plotseling legitiem en krijgen een status van 'normaal'

Hoe lang accepteren wij dit nog in een tolerante samenleving??

 

Christen

Ik zou graag met volle overtuiging Christen zijn, maar dan kijk ik terug in de geschiedenis en schrik me rot hoeveel oorlogen en wreedheden zijn verricht uit naam van het Christendom.

Als ik kijk naar Noord-Ierland, waar de katholieken elkaar na het leven staan van wegen een andere geloofsopvatting.

Als ik kijk welke wandaden er verricht zijn door missionarissen die, uit naam van de heer, het evangelie kwamen verkondigen en daarbij niet schroomde om lijfstraffen uit te voeren.

Als ik kijk naar Jehova’s getuigen, die uit naam van hun heiland hun kinderen elementaire medische hulp ontzeggen.

Als ik kijk naar hoe de ene stroming binnen het christendom de andere stroming verketterd.

Als ik kijk hoeveel oorlogen er door de eeuwen heen zijn uitgevochten uit naam van dat zelfde Christendom zijn uitgevochten,

Dan moet ik zeggen dat ik dat geloven afwijs en ik liever ongelovig blijf !

Joods

Ik zou graag met volle overtuiging Joods willen zijn, maar dan kijk ik terug in de geschiedenis en schrik me rot hoeveel oorlogen en wreedheden zijn verricht uit naam van het Joodse geloof.

Als ik kijk naar de manier waarop ‘gematigde’ Joden zich intolerant opstellen naar het Palestijnse volk.

Als ik kijk hoe uit naam van het Joodse geloof nederzettingen worden gebouwd in illegaal bezet gebied.

Als ik kijk naar de manier waarop Orthodoxe joden deze week een 8 jarig meisje hebben bespuugd en beschimpt om dat ze zich te uitdagend had gekleed, volgens de door deze orthodoxe joden dan.

Als ik kijk hoe weinig respectvol men, uit naam van het geloof, met dieren omgaat, er niet voor terug deinst om deze ritueel aan te martelen en dat doet uit naam van de heer

Dan moet ik zeggen dat ik dat geloven afwijs en ik liever ongelovig blijf !

Moslim

Ik zou graag met volle overtuiging Moslim willen zijn, maar dan kijk ik terug in de geschiedenis en schrik me rot hoeveel oorlogen en wreedheden zijn verricht uit naam van het Islamitische geloof.

Als ik kijk naar hoe weinig respect vol eruit naam van Allah wordt geoordeeld over vrouwen, homosexuelen en psychisch minder begaafde

Als ik kijk naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg reeds aangaf, in een arrest van 13 februari 2003 over de rechtmatigheid van de sharia, "dat de sharia niet verenigbaar is met de fundamentele principes van de democratie".

Als ik kijk dat een vrouw in Teheran nog wordt gestenigd omdat ze verkracht is door twee kerels en het, uiteraard haar schuld was.

Als ik kijk naar de veroordeling van een vrouw, op basis van door haar geloof gevolgde wetten, omdat die de euvele moed heeft gehad om auto te rijden.

Als ik kijk naar het ritueel slachten uit naam van het geloof, waarbij het dier moet lijden om dat anders de waarde van het offer niet meer daar is.

Als ik kijk naar ………………………………. Tja, zo kan je nog wel tien pagina’s opsommen !!

 

Heiden

God zij gedankt dat ik een heiden ben, gewoon een ongelovige klootzak die al die zaken die uit naam van die geloven worden gedaan verre van mij werp.

 Toch wel een prettig gevoel, dat niet belast zijn door een geloof !!!