Een wel heel erg stille tocht!

10-12-2012 08:11

Zo’n 12000 deelnemers aan de stille tocht gister avond in Almere.

 

Ik heb niet de indruk dat men, met die stille tocht gister vanavond, wil bereiken dat "de daders afkomstig uit de groep etnische minderheden" op andere gedachten worden gebracht.

Nee, volgens mij is deze stille tocht er meer eentje om uiting te geven aan de onmachtsgevoelens bij de goedwillende burgers. Bij de achterblijvers.
Een uiting van solidariteit aan de nabestaanden van de grensrechter.

Ik heb dan ook met ingehouden woede zitten kijken naar de klasgenoten van de 3 of 4 knullen die vast zitten, als verdachten.
‘Hoogst beledigd’ waren ze ‘dat ze nog vast zaten was een schande’.

 Ze spraken van een ‘groot onrecht’ dat deze daders is aangedaan.

Ze spraken over die 'aardige en goede jongens'.

 

Ze spraken met geen woord over hetgeen de criminelen hadden gedaan.

Geen woord van afkeuring.

Geen woord van medeleven met de achterblijvers

Ik was verbaasd de woede te zien bij die 'Jakhals Eric'.

Het was voor het eerst dat ik iets van kwaadheid zag over de wijze waarop deze allochtonen spraken over deze criminelen.
Even had ik het gevoel dat er dus ook kennelijk aan de linkerkant van het politieke spectrum een grens was overschreden, dat we de tijd van theedrinken voorgoed achter ons hebben gelaten.
 

Amsterdam

Ik ben geboren en getogen in de oude binnenstad van Amsterdam. Ik heb na mijn diensttijd, samen met mijn vrouw, ruim 23 jaar gewoond in een volksbuurt. (de kinkerbuurt voor intimi)

Ik heb die wijk zien verworden van een gemoedelijke, sociale wijk waarin een ieder voor een ieder klaar stond. Waar op vrijdag middag gezamenlijk de stoepen en de portieken werden schoongehouden.

Een wijk waar de wet van 'kniertje' nog gold. (als de buren het slechter hadden dan jij, dan zorgde je voor elkaar!)
In die 23 jaar is daar langzaam de klad in geslopen.

Eerst ongemerkt hier een paar Marokkanen, daar een paar Turken.

Aardige mensen, zolang ze een minderheid vormde. Vanuit die minderheid positie was er ook een bereidheid om zich aan te passen aan de leefomgeving.

Dan kwamen er meer bij.

Vanuit de minderheid ontstond een zekere maten van evenredigheid tussen de samenstelling van de bewoners, 50% autochtoon en 50% allochtoon.

“Teveel” riepen veel van mijn medebewoners in die wijk.

“Nee”, zei de gemeente, “Er kan nog meer bij.” 
“Teveel” riepen we met zijn alle tegen de politiek in het Haagse!

“Nee”, riep die politiek, “Wij hebben maling aan jullie!!”

(tja, niet hardop natuurlijk, nee dat antwoord werd gegeven door het beleid gewoon te laten zoals het was.)

Na ruim 23 jaar huwelijk hebben we besloten om onze relatie, met de mooiste stad van het land te beëindigen en de Mokum de rug toe te keren.

Ik was moe van het roepen tegen doven mans oren.

Ik was moe van alle delegaties van uit de grachtengordel en politiek Den Haag, welke ons, de bewoners van een volksbuurt, telkens weer kwamen vertellen dat we het verkeerd hadden.

Dat het allemaal wel mee viel!

Dat de criminaliteit slechts in onze beleving zo was gestegen.

Dat dat niets te maken had met de komst van nog meer allochtonen en de agressie. 

Nee, wij, geboren en getogen Amsterdammers, die door de buurt werden opgevoed, met een emmertje bleek de boel schoon hielden, voor elkaar zorgende bewoners van een volkswijk hadden het helemaal verkeerd.
De hoog geleerden heren van de grachtengordel, de betweters uit het Haagse, met een opleiding op kosten van de mensen uit de volksbuurt gevolgd op Nijenrode, wisten ons wel te vertellen wat er onder in de samenleving gebeurde.

Wij, de bewoners van de oude wijken, die dagelijks met de resultaten van falend beleid te maken hadden, zagen het allemaal verkeerd.

Wij keken te negatief tegen de situatie aan.

Wij werden intolerant genoemd.

Wij, waren feitelijk de schuld van het mislukte integratie beleid!


Almere
Wij, mijn vrouw en ik, trokken het niet meer.

Noem het laf.

Noem het slap.

Maar toen het percentage allochtone boven de 87% was gestegen, toen mijn vrouw niet alleen meer over straat kon, om naar de ten Katenmarkt te gaan, zonder minstens tweemaal voor hoer te worden uitgemaakt.

Mijn auto voor de 22ste  keer was opengebroken.

Mijn trapportaal ontelbare keren was ander gepist.

Mijn nachtrust meer werd verstoord dan dat ik ervan kon genieten................................................

Toen , vrienden was de maat vol en zijn we vertrokken !!!

Waar zijn we toen terecht gekomen, juist in Almere.

Daar hebben we zeggen en schrijven 3 jaar gewoond. Wat in Amsterdam 23 jaar heeft geduurd was in Almere binnen 3 jaar gerealiseerd. Binnen drie jaar werd de wijk Almere Buiten ook overlopen door de allochtone medemens.

De criminaliteitscijfer schoten omhoog.
En de politiek ????

Die deed dat waar de politiek het beste in is , ontkennen en liegen!!

Terug naar gister, nee natuurlijk lost een stille tocht niets op.

Een stille tocht is voor het grootste deel van de mensen een manier om uiting te geven aan hun onmachtsgevoelens.

 

Wat moeten ze anders?

Een politiek klimaat waarin al hun problemen worden gebagatelliseerd.

Een politiek die dingen beloofd en het net zo hard weer ontkent?

Een politiek die langs de zijlijn staat toe te kijken, maar zich als eerste meld als het kalf is verdronken?

Een politiek die verzuimd om die maatregelen te nemen die nodig zijn om te komen tot een ander beleid?
Een scheidsrechter in elkaar slaan mischien??

Nee, dat voorrecht is voorbehouden aan lieden van een andere "cultuur" !!!

 

De woorden van de zoon van Richard zijn waarschijnlijk het beste antwoord dat je kunt geven !!