Een Europa, en mijn nachtmerries!

27-03-2012 17:13

 


Ik heb geen sex meer nodig ! De regering naait me iedere dag !!!

 

De stadsdeelraden ‘Amsterdam centrum’ en ‘Amsterdam oud zuid’ hebben gezamenlijk besloten dat de besluitvorming over de aanleg van de Metro lijn Noord-Zuid niet langer een zaak is van de gehele stad maar dat die thuis hoort bij de beide stadsdeelraden.

Uiteraard draagt de rest van de stad gewoon mee aan de financiering van het geheel en zullen eventuele te korten worden verhaald op de rest van de gemeente. Mochten de Gemeentes Den-Haag en Rotterdam zich ook willen onttrekken aan een financiële bijdrage dan zal het leger worden ingezet om het geld daar als nog te innen. Verzet zal met harde hand worden neer geslagen!!

Overleg en inmenging met en van de centrale Nederlandse Overheid wordt niet geaccepteerd en is der halve ook niet noodzakelijk.

 

 

 

Bonn en Berlijn hebben besloten om zich vrij te maken van de rest van Duitsland. De kosten welke gepaard gaan met het op peil houden van de voorzieningen in München zijn niet in het belang van beide steden. De Burgemeester van Berlijn is benoemd tot tijdelijk hoofd van de staat die zal ontstaan door nauwe samenwerking tussen Berlijn en Bonn. Er is nog overwogen om een referendum omtrent deze nieuw te vormen staat te houden, maar dat zou te veel gaan lijken op een democratie en de indruk mogelijk geven dat de overigen bewoners van Duitsland er ook maar enige invloed op zouden kunnen uit oefenen.

Verder is besloten om Oostenrijk te annexeren, een huisschilder zal daar aangesteld worden als tijdelijk gouverneur, in de te plaatsen advertentie zal komen te staan dat deze functie een doorgroei mogelijkheid tot uiteindelijk, na aanpassing van de verschillende grondwetten uiteraard, alleen heerser over de EUSSR. Mede bepalend zal zijn de groei ontwikkeling van de beharing van de bovenlip. Van oudsher een duidelijk Germaans symbool voor,…….…  tja voor wat eigenlijk???

Heden morgen is bekend geworden dat de Maan en de Zon bestuur over het Universum hebben overgenomen. Dit met instemming van de heer en mevrouw Sarkozy-Merkel. Jawel u leest het goed. Tijdens het gezamenlijk uitstapje van beide groot ego’s zijn zij, in aller stilte in het huwelijk getreden. Dit in het bijzijn van de het onechte kind van de heer Sarkozy uit een van zijn eerdere relaties.

Niet geheel bekend is welke nationaliteit de heer van Rompuy heeft.

Is het een Vlaming?

Is het een Waal of is het toch een Belg uit het Duits sprekende gedeelte van het Franstalige Wallonië.

Ach op zich is het niet zo belangrijk, duidelijk is dat hij de pot met goud mag gaan beheren die beide echtlieden wensen te vullen uit, de naar dit huwelijk toegestroomde, gasten uit hun directe omgeving. Afgesproken is dat die landen die er het beste voorstaan op economisch gebied zo ver zullen worden uitgekleed tot dat zij zich ongeveer op het niveau van de Grieken bevinden. Pas als alle economieën werkelijk naar de kloten zijn geholpen, dan is er spraken van op een gelijke voet met elkaar kunnen samenleven. Immers daar waar een ieder geen welvaart meer kent, is er ook geen ijverzucht meer.

Dit is ongeveer het moment dat ik wakker schrok, badend in mijn eigen zweet. Mijn vrouw boog zich bezorgt over mij heen en vroeg “gaat het wel goed met je? “ Ik kon niets anders uitbrengen dan dat ik de meest idiote dingen had gedroomd en dat ik blij was dat ik weer wakker was.

“Wil je koffie” vroeg ze liefdevol. Ik was nog steeds onder de indruk van die enge dromen en stammelde “ja graag”

Langzaam begon ik weer bij mijn positieve te komen en realiseerde mij dat het debat in de tweede kamer aan de gang was. Daar in stond niet meer zo zeer de vraag centraal of Rutte nu wel of niet gelogen had, nee centraal stond of de PVV nog langer moest gedogen en of dat de rest van onze “volksvertegenwoordigers” (what’s in a name!!!)

bereid waren dit kabinet naar huis te sturen op dit dossier.

  • Ik zag daar mensen bezig met hun eigen ego’s te strelen.
  • Ik zag daar mensen liegen, ik zag daar mensen elkaar naar het politieke leven staan.
  • Ik zag daar mensen met elkaar omgaan op een manier die ik van mijn buurkinderen niet zou accepteren.
  • Ik zag daar mensen elkaar de loef afsteken alsof ze op het schoolplein stonden.
  • Ik zag daar mensen zwijgen die eigenlijk hoorde te spreken en die zich nu plotseling beperkte tot het ‘twitteren’ in plaats van de stem te vertegenwoordigen van de mensen die hem gekozen hebben. Ik zag daar ………………..

Ik zag daar de vuilnisbak van onze democratie!  Mensen die niet dat doen waarvoor ze daar neergezet zijn, de mening van het volk vertegenwoordigen. Ik zag daar volksvertegenwoordigers die bereid waren ons Nederlands erfgoed over te dragen aan een Europa waarvan niemand wist hoe dat er uit gaat zien, waarvan niemand kon zeggen welke plannen er gesmeed waren in dat onechte huwelijk tussen Sarkozy en Merkel.

Ach het maakt onze volksvertegenwoordigers echt niets uit. Belangrijk is dat ze zich later op de dag weer terug zien op de kijk buis en dan thuis kunnen zeggen,

“Kijk zie je, daar…. dat ben ik , ik ben ook medeverantwoordelijk voor de teloorgang van Nederland!!” Als het dan verkeerd gaat is er altijd nog de mogelijkheid om te roepen dat het je spijt en klaar is kees!!!

Ik zette na een drie kwartier de TV uit. Ik kon het niet langer aan zien. Ik schoof een beetje onderuit en deed mijn ogen dicht. “Wat doe jij nou?” Vroeg mijn vrouw bezorgt. “Dat doe je nooit, de TV uitzetten terwijl er zo’n belangrijk debat plaats vindt?  Wat is er in godsnaam aan de hand met je??”

Ik dacht even na voordat ik antwoord gaf (advies 1 aan de politici!) Ik dacht nog even verder na (advies 2 voor die zelfde politici!)

“Ik heb er genoeg van!” Riep ik uit.

De werkelijkheid is nog veel erger dan mijn ergste nachtmerries. Ik ga proberen de slaap te vatten, misschien gebeurd er dan weer eens wat positiefs, misschien zijn in mijn dromen al die knakkers wel bereid om te luisteren naar elkaars standpunten en hun stemmers te vertegenwoordigen en dus te stoppen met dat zootje dat we ‘een Europa’ noemen (advies 3 en 4 aan de politici) In mijn dromen kan ik ze genadeloos de waarheid zeggen. Niet dat het helpt , maar het lucht wel op!!”

“Maak me maar wakker als de echtscheiding van Sarkozy en Merkel rond is!!”

In de verte hoorde ik Mark Rutte nog roepen:

“’Landgenoten, er komt een punt waarop lankmoedigheid ophoudt een deugd te zijn” of was het oud minister Beel wiens stem ik hoorde uit het verre verleden???

“Welterusten, slaap zacht!”