Duitsland, Oosterburen met een visie deel 5, politie het handhaven en alles wat erbij komt kijken.

24-02-2012 06:47

 

Deze week werd ik verblijd met fanmail van de Nederlandse Justitie.

Ik had ze gemist.

Vroeger, toen ik nog woonachtig was in Nederland, kon ik toch minstens 4x per jaar naar de brievenbus lopen en mij verheugen op post van het incassobureau van Justitie. “Verheugen” zult u zeggen? Tja, verheugen is misschien iets te veel gezegd. Ik realiseer mij donders goed dat het niet gepast is om een serieus instituut als justitie te beschouwen als een humor volle organisatie. Ach, u zult het vast wel hebben begrepen. Ik bedoel natuurlijk de acceptgiro’s die te pas en te onpas worden verspreid en vooral bij, mensen zoals ik, notoire criminelen, regelmatig in de bus rollen. “Waar gaat het dan over”, zult u zeggen. “Als je te hard rijd krijg je een boete dus niet zeuren!” Dat is natuurlijk ook zo, maar……………. Tja, er is altijd wel een maar.

De boete voor snelheidsovertredingen zijn ooit ingesteld als handhavinginstrument om de verkeersveiligheid te verhogen. Zo, dat is er uit. Tegenwoordig gaat dit argument minder en minder op. De Boetes die worden opgelegd voor snelheidovertredingen bestaan voor het grootste gedeelte uit boetes voor overtredingen van de maximumsnelheid met minder dan 7km per uur . Natuurlijk heeft een overschrijding van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom een ander status dan een overschrijding op een auto snelweg waar je 120 km per uur mag rijden. Natuurlijk moet je nuanceren. Echter de Nederlandse overheid is het begrip snelheidsovertreding meer en meer gaan zien als een uitzonderlijke bron van inkomsten, waarbij het handhavingaspect meer en meer naar de achtergrond is verdwenen en steeds vaker wordt gebruikt als een meer dan redelijke melkkoe.

Ik woon inmiddels alweer zo’n kleine 3 jaar in Duitsland, (dus iets langer dan een jaartje, Riet!) niet ver over de grens met Nederland in het Emsland. Ik moet bekennen dat ik, ondanks dat ik mijn rijgedrag niet wezenlijk heb veranderd, in die 3 jaar slechts 1 keer op de bon ben geslingerd voor een snelheidsovertreding. Een bord gemist waarbij een snelheidsbeperking gold van 120km per uur op de autobaan. In de laatste drie jaar in Nederland was dat dus 3x4 = 12x. Begrijp me goed, ik ben absoluut geen pleit bezorger om massaal de snelheid te overtreden in Nederland. Ik zou wel een beroep willen doen aan de Nederlandse Overheid, de Wetgever, het controlerende orgaan van de wetgever en dus de verschillende partijen in de tweede kamer om een beleid te gaan voeren dat de veiligheid ten goede komt en niet een politie en justitie apparaat te belasten met futiliteiten en te laten fungeren als veredelde deurwaarders om, al doende de staatskas te spekken.

Naast het verschil in beleid tot het uitdelen van boetes zit er ook een duidelijk verschil in de hoogte van de opgelegde boetes in Nederland en in Duitsland. Over het algemeen zie je dat, bijvoorbeeld, beperkte snelheidsovertredingen in Duitsland lager beboet worden dan in Nederland. Nu kan ik mij niet voorstellen dat, doordat de hoogte van de boetes in Duitsland lager is, de onveiligheid toe zou nemen. Met andere woorden een hogere boete, geeft een hoger mate van verkeersveiligheid. Aldus, kennelijk,  geredeneerd door de Nederlandse overheid! Gekker moet het toch niet worden.

Een ander voorbeeld: in 2008 is een grootstuk van de A7 (tussen Bad Nieuwe-schans en afslag Noorderbroek) opnieuw geasfalteerd. Hier gold een snelheidsbeperking van 90km per uur over een afstand van circa 25km in verband met een langere remweg op nieuw asfalt. Althans dat was de motivatie die onder het bord met 90KM werd gegeven. Het is natuurlijk erg fijn dat de wegbeheerder zich inspant om ons, onverlate van weggebruikers, zich tegen zich zelf in bescherming te nemen. De vraag wordt echter opgeroepen wat is nieuw asfalt en, wat nog belangrijker is, hoe lang is nieuw asfalt nieuw? Is dat een periode van 1 of 2 maanden, misschien 5 a 6 maanden, nog iets langer misschien? Zo’n 10 tot 12 maanden dan? Nee hoor, ruim anderhalf jaar werd de snelheidsbeperking hier gehandhaafd op 90km per uur. Een weg die kwalitatief behoorde tot de top van Nederland. Een weg die, relatief gezien, uitermate rustig is (ik kan mij geen file meldingen op dit traject herinneren) Een weg ook die uitnodigde tot het maken van snelheid en wat dus ook regelmatig gebeurde. Dat dit ook bekend was bij het landelijk incassobureau (juist, justitie) blijkt wel uit het feit dat juist dit traject in die anderhalf jaar meer dan regelmatig werd gecontroleerd. Daar waar landelijk gezien spraken is van onderbezetting wordt het justitieel apparaat rustig ingezet om de staats pecunia op peil te houden.

Wat kun je nog meer melden, misschien dat de Duister op de autobaan zich niet houd aan de maximum snelheid van 130km per uur (maar dat hoef ik u, rechtgeaarde Nederlanders, natuurlijk niet te vertellen. Meestal zijn het juist de Nederlandse kentekens die, eenmaal op de Duitse autobaan, met een snelheid die vele malen hoger ligt dan de toegestane snelheid, voorbij komen vliegen!) Maar wel onmiddellijk het gas los laat als er sprake is van een snelheidsbeperking i.v.m. bijvoorbeeld wegwerkzaamheden. Ik moet er onmiddellijk bij vertellen dat een snelheidsbeperking niet langer is dan dat strikt noodzakelijk is. Hierdoor wordt het natuurlijk ook veel geloofwaardiger dan in Nederland. In Nederland is het eerder gebruik dan uitzondering om een veelvoud van een weg af te zetten zonder dat je er ook maar iemand kunt betrappen op iets dan op werkzaamheden lijkt. In Duitsland is daardoor ook veel meer de duidelijkheid en de bereidheid om gevolg te geven aan deze snelheidsbeperkingen vele malen groter dan in Nederland.

Handhaven (zeg maar controle) zie je ook in Duitsland. Maar dan vrijwel alleen op die plekken waar daadwerkelijk snelheidsbeperkingen zijn ingesteld in verband met de veiligheid. Dit is trouwens een tendens die ik over de hele linie tegen kom. Wetten en regels worden meer nageleefd dan in het Nederlandse. Overtredingen (b.v. het je niet houden aan de maximumsnelheid op de autobaan) worden niet bestraft. Mocht erzich echter een ongeluk voordoen dan worden deze wetten en regels onmiddellijk van stal gehaald en gebruikt als eikpunt om te zien wie er fout was. Terwijl je in Nederland steeds meer het gevoel krijgt dat de wetten en regels er niet meer zijn om de veiligheid te dienen, maar meer en meer worden gebruikt om te fungeren als melkkoe waarmee de staatskas kan worden gespekt.

Meer blauw op straat zou de sleutel tot een veiliger gevoel zijn. Hier, in het dorp waar ik woon, is een politie post. De hele streek word bediend door twee agenten. Als zij geen dienst hebben dan neemt de regiopolitie het over. Zichtbaar “blauw” (hetgeen hier in Duitsland is verkleurd naar “groen”) op straat is meer uitzondering dan regelmaat. Ruim een jaar geleden zag men hier voor het eerst naast de “Grüne Polizei” een “Blauwe Polizei op straat verschijnen. Nieuwsgierig als ik nu eenmaal ben, maar eens gevraagd wat er aan de hand was. Het antwoord was van een overdonderende simpelheid: De politie was bezig om te vernieuwen, zodra oud materiaal (politie auto’s, uniformen, afzetting materiaal, etc., etc.) aan vervanging toe was werd dat gedaan in de nieuwe kleurstelling. Ik heb, van zeer dichtbij, meegemaakt in Nederland dat hele ladingen nieuwe kleding, nieuw materiaal werd gedumpt omdat er een nieuwe kleurstelling moest plaats vinden. Ook bij het samenvoegen destijds van de gemeente politie en de rijkspolitie was dit het geval. Hoezo smijten met geld? Natuurlijk gebeurde dat niet alleen bij de politie. Hele ministeries worden opnieuw ingericht als er een nieuw kabinet aan treed, afdelingen van gemeentes die een naam verandering ondergaan als er een nieuw college aan treed en ga zo maar door. Kapitalen worden er vernietigd aan het laten vernieuwen van logos en bijbehorende poststukken. Ik denk dat u creatief genoeg bent om zelf in uw omgeving nog velen van dit soort voorbeelden aan te dragen.

Ik moet wel zeggen dat het gevoel van orde en recht, zeer sterk ontwikkelt is bij de Duitsers waar ik tussen woon. Men veegt ‘s winters trouw zijn stoepje sneeuw vrij, men houd rekening met spelende kinderen. In Nederland vinden we vaak dat “alles maar moet kunnen” hier leeft men nog iets meer naar de letter van de wet. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat absoluut niet vervelend vind. Wel ik denk dat ik weer genoeg stof voor discussie heb aangeleverd. Dus laat maar horen waar u het eerste op wilt schieten. Misschien herkent u zich wel in de voorbeelden welke ik aangehaald heb, laat het dan ook maar horen, een paar medestanders kan nooit geen kwaad.

Tot slot nog dit : Ik zie steeds meer als reactie “deze reactie is verwijderd” Meestal betekend dat dat er spraken is van onwelvoeglijk taalgebruik of grof taalgebruik. Dat is jammer, ik lees liever, in nette woorden wat u ervan vind, dan dat ik moet lezen “deze reactie is verwijderd!!” Vandaar mijn beroep op u om toch vooral een beetje zelf censuur toe te passen in uw reacties!!

O ja, ik beschreef mijzelf in het begin van het stukje als een “notoire crimineel” op basis van mijn snelheidsovertredingen. Om dit toch nog maar even te nuanceren, het betreft hier snelheidsovertredingen van ten hoogste 8 km/pu (na correctie 5km/per uur) op de autosnelweg. U weet wel op een traject waar we hebben besloten 6 banen naast elkaar neer te leggen en waar er ’s avonds na 11 uur nog geen sterveling te bekennen is. Waarvoor dan een boete wordt opgelegd van €30,= per keer!!