Duitsland, oosterburen met een visie deel 2, verhuisd ( de eerste reacties)

24-02-2012 07:02

 

Laat ik beginnen met een ieder te bedanken voor hun reactie.

Bij het schrijven had ik geen idee dat het onderwerp zo “hot” zou zijn. Ik had me voorgenomen om de komende zondagen een aantal onderwerpen aan te snijden die mij zijn opgevallen in de loop der jaren dat we nu hier in Duitsland (Emsland) wonen. Ik heb, gezien het groot aantal reacties, toch maar even het papier ter hand genomen om te reageren op uw reacties. Ik zal proberen ze in volgorde van plaatsing te behandelen. Eerst nog maar even een paar algemene opmerkingen.

In mijn bijdrage van afgelopen zondag heb ik al duidelijk proberen te maken dat het hier geen wetenschappelijk onderzoek betreft maar gewoon mijn ervaringen waar ik de afgelopen jaren tegen aan ben gelopen. Ik kan natuurlijk alleen maar die vergelijkingen maken waar ik zelf bij betrokken geweest ben. Ik ben nu eenmaal vanuit Indijk verhuisd naar Esterwegen en niet vanuit de Randstad. Natuurlijk maakt iedereen zijn eigen afweging , net zoals ik die gemaakt heb. Ik kan en wil niet iemand adviseren wat hij of zij moet doen. Elke persoonlijke situatie is anders, elke persoonlijke ervaring kan anders zijn. Oordelen of veroordelen lijkt mij dan ook niet aan de orde. Wel is het uitermate interessant om te lezen welke argumenten bij welke beslissingen worden gebruikt. Vaak kom je met dezelfde argumenten tot geheel ander beslissingen.

Om maar eens een voorbeeld te geven, een van de mensen die reageerde wist te melden dat het brood in Duitsland nergens naar smaakte! Terwijl mijn familie elke dag weer geniet van de smaak van het brood. Zo zie je dus dat de zelfde producten geheel anders worden beoordeeld. Trouwens over smaak valt niet te twisten, toch! Doordat ik het brood hier in Duitsland lekker vind ben ik nog steeds niet aan het “Germaniseren” (prachtig gevonden trouwens dat woord) Nee, Ik heb niet het gevoel dat ik verduits. Maar ik moet wel vast stellen dat ik tegen veel dingen aanloop die beter geregeld zijn dan in het Nederlandse. Zolang je in Nederland woont en werkt, lees je de Nederlandse kranten, ben je afhankelijk van de Nederlandse media voor de berichtgeving en wordt je feitelijk vrij eenzijdig geïnformeerd. Het is dus goed om af en toe even de neus over de landsgrenzen heen te steken en daar wat nieuwe frisheid op te snuiven al vorens men een oordeel velt over hoe goed het wel niet is in Nederland. (Dat wil nog niet zeggen dat alles altijd lekker ruikt!.) Wetenschappelijke vergelijkingen zijn vrijwel altijd gestoeld op de koude en kille cijfers en de abstracte antwoorden die gegeven worden. Terwijl het uiteindelijk niet om de cijfers gaat maar om de beleving. De gevoelens van mensen bepalen uiteindelijk of iets goed of slecht is.

Iemand uit België vroeg of hier in het Emsland de naam van Nederlanders ook zo slecht was als dat hij in België had ervaren. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet dat gevoel heb. Als ik mijn eigen situatie neem kan ik alleen zeggen dat wij er, bewust, voor gekozen hebben om te gaan wonen tussen de Duitsers. Daarmee maak je ook bewust de keuze om te integreren, zonder je eigen identiteit prijs te geven.

Ik ben zelf een geboren en getogen Amsterdammer. Ik heb een kwart eeuw, samen met mijn vrouw gewoond in de Kinkerbuurt, een volksbuurt, in Amsterdam. Ik heb die buurt zien veranderen qua samenstelling van bevolking. Nadat de stadsvernieuwing was doorgevoerd zag je dat de meeste autochtone Amsterdammers verdwenen naar Purmerend en Almere. De vrijgekomen plekken werden ingenomen door allochtonen. Langzaam veranderde de samenstelling dus van een hoofdzakelijk autochtone naar een allochtone wijk. De taal die werd gesproken veranderde (het plat Amsterdams verdween), de cultuur  veranderde (het draaiorgel en de zuurventer, maakte plaats voor het oproepen tot het gebed voor de moslims via luidsprekers en de kebabwinkel verscheen in het stadsbeeld.) Natuurlijk is dat in het begin een verrijking. Natuurlijk is het leuk om met ander culturen in aanraking te komen en zeker het is grappig om te zien dat andere culturen andere opvattingen hebben. Langzaam en ongemerkt moet je op een gegeven moment vaststellen dat je, als autochtone bewoner, steeds meer integratie problemen hebt in je eigen woonomgeving. Er komt dan een moment dat je moet vaststellen dat de allochtone bewoners de over hand krijgen, dat de taal die er gesproken wordt niet meer de jouwe is, dat de gebruiken die gebezigd worden niet meer passen bij het beeld dat jij hebt van een plek waar je wilt wonen en leven.

Kijkend naar de situatie hier in Esterwegen en dat vergelijken met wat ik hier boven heb beschreven, zie je dat de meeste Nederlanders verspreid wonen in het stadje. Er is dus vrijwel geen spraken van een opeenhoping van Nederlanders. De Nederlanders die hier wonen hebben zich vrijwel allemaal de Duitse taal machtig gemaakt (sommigen spreken zelfs het plaatselijke dialect) Ze zijn zover geïntegreerd dat ze meedoen aan het verenigingsleven en deelgenoot zijn van de gemeenschap waarin ze leven. De kinderen gaan naar Duitse scholen  en maken deel uit van het verenigingsleven. Nee, ik heb zeker niet het gevoel dat de Nederlanders hier met de nek worden aangekeken.

Iets anders is het als je als je kijkt naar, bijvoorbeeld het plaatsje Twist. Daar wonen heel veel Nederlanders. Hele straten bestaan daar uit Nederlandse gezinnen. Feitelijk is de situatie die daar is ontstaan vergelijkbaar met het Amsterdam wat ik hier boven heb beschreven. De Nederlanders integreren niet, spreken Nederlands en de kinderen gaan hoofdzakelijk naar Nederlandse scholen. Ik kan mij voorstellen dat er op zulke plekken geheel anders wordt aangekeken tegen Nederlanders. Het was voor ons destijds een reden om het hogerop op de kaart te gaan zoeken naar een woonplek in het mooie Emsland.

Iemand schrijft dat er wel degelijk een verschil is tussen de verschillende delen van Duitsland. Natuurlijk is dat zo. Het is ook terecht om vast te stellen dat Friesland-Groningen verschillend zijn aan de Randstad. Helemaal mee eens. Wat ik beschrijf is de situatie zoals ik die mee maak, zijn de dingen waar ik tegen aanloop en vergelijk die met mijn ervaringen in Nederland. Ik pretendeer geenzins dat deze situatie staat voor heel Duitsland of voor heel Nederland. Het verbaast mij dan ook dat mensen hun conclusie al klaar hebben zonder enige, feitelijke, kennis.

De vergelijking met de grondprijzen, de dichtheid van de bevolking zijn, voor zover ik dat hier kan beoordelen, correct. Bouwgrond doet hier ongeveer €30,° per m2 en in de Randstad van Nederland kom je van zelf uit op een veelvoud daarvan. Net zo als dat je in het Ruhrgebied een veelvoud kwijt bent ten opzichte van het Emsland. Dat is allemaal wel te begrijpen. Maar waarom de grond in bijvoorbeeld Bourtange 10 maal zo duur is als in Rhede, 500 meter de Duitse grens over, dat is mij nog steeds een raadsel.

Tot slot nog dit, zo als ik al eerder opmerkte ´ik zal nooit iemand adviseren om te emigreren naar welk land dan ook´. Ik ben van mening dat dat een keuze is die men zelf moet maken, waarbij je vooral moet mee wegen hoe je persoonlijke situatie is. Je kunt dus geen algemeen advies geven en dat zal ik ook zeker niet doen. Wat ik wel kan doen is, op basis van mijn eigen situatie u deelgenoot maken van mijn ervaringen zonder deze ervaringen te willen duiden als zaligmakend. Als u de conclusie trekt dat ik en mijn gezin het erg naar onze zin hebben hier, dan is dat volstrekt juist!!!