De paus en de kerstgedachten

22-12-2012 07:30

 

Paus Benedictus XVI heeft in zijn kersttoespraak gezegd dat homoseksuelen en lesbiennes de 'essentie van het menselijke wezen' vernietigen. Het gezin wordt volgens hem tot 'in de kern bedreigd' door het homohuwelijk.
'Mensen ontkennen dat ze een aard hebben die ze is gegeven door hun eigen lichaam. Ze besluiten dat het geen gift is, maar dat ze hun aard zelf kunnen bepalen'
Tot zover de uitspraken van deze kerkelijke leider, aangehaald in de telegraaf van 21december 2012 .
 
Hoe is het mogelijk dat een staatshoofd, binnen een Europese Gemeenschap, ongestraft zulke ongenuanceerde uitspraken kan doen. Hoe is het mogelijk dat deze geestelijkleider, ongestraft deze kwalificatie kan en mag uitspreken over groepen die sexueel anders geaard zijn als……………Tja, als wie eigenlijk??
 
Anders dan de Paus zelf misschien? 
Hij die claimt zich te onthouden van elk lijfelijk genoegen? 
 
Of het hier nu heteroseksuele- of homoseksuele gevoelens betreft, elke vorm van beide is hem onbekend. Hij definieert een samenlevingsvorm waarvan hij het bestaan slechts 'van horen zeggen' kent, maar matigt zich daar wel een oordeel over aan.
Mijn vader zaliger, wist het zo mooi te zeggen, "als je het spel niet speelt dan moet je je ook niet met de spelregels bemoeien" en zo is het!
 
Of bedoeld de Paus soms met ‘anders’ de kerkelijke leiders die zich door de jaren heen hebben vergrepen aan minderjarige kinderen die aan hun goede zorgen waren toevertrouwd en waar hij slechts schoorvoetend tegen in het geweer is gekomen.
 
Of bedoeld hij soms de kinderen die uit donker Afrika vandaan komen en reeds bij hun geboorte HIV besmet zijn omdat de 'hetero’s', op zijn dwingend advies, hebben afgezien van het gebruik van de juiste voorbehoedsmiddelen? 
Ach, juist binnen onze samenleving zijn het vaak de homoseksueel geaarde mensen die bereid zijn om een plek te bieden aan deze kinderen in hun “herberg”. Daar waar de kerkelijke deuren gesloten blijven voor deze groepen. 
 
Het is verlokkelijk om op gelijke wijze, ongenuanceerd uit te halen naar deze haatprediker. 
Dat doe ik niet. Ik gun hem dat wat hij een ander ontzegt. namelijk de vrijheid om te zeggen wat hij wil, om zijn seksuele ongeaardheid als waarheid te verspreiden.
Oh begrijp mij goed, Ik zal nooit iemand aanmoedigen of dwingen om het zelfde te geloven als ik. 
Ik zal nooit iemand zijn geloof ontzeggen of nooit iemand bewust veroordelen omtrent zijn seksuele geaardheid.
Ik zal zeker iemand zijn geloof respecteren, zolang hij/zij de ander ook respecteert op basis van die gene zijn geloof, geaardheid of levensvisie.
Of dat nu binnen een mannengemeenschap is zoals dat de kerk voorstaat,  of dat dat binnen een mannen- of vrouwenhuwelijk is, waar spraken is van een harmonieuze samenleving en die de kerk zo stellig veroordeelt.
Het is mij om het zelfde!!
Juist daarin ligt de kracht van een tolerante samenleving.
 
Een beetje meer tolerantie zou deze, zich zelf noemende, Kerkelijk Leider zeker niet misstaan.
Een beetje meer liefde en respect voor de medemens, ongeacht zijn seksuele voorkeur, zou gepast zijn in de donkere dagen voor Kerst!
 
Een fijne kerst en in vrede een welbehagen !!