De nieuwe politieke tegenstanders, Rutte en .........Blok??

04-11-2012 15:07

 

Ze hebben een vechtkabinet gecreëerd !!!
 
Gezworen tegenstanders verenigen in een kabinet dat moet gewoon verkeerd gaan. Een van de mensen in het kabinet noemt de ander openlijk een leugenaar en levert doodleuk het bewijs voor zijn gelijk. Het kabinet is nog niet eens benoemd of de bemanning ligt al rollen bollend op straat.
 
Dat tegenstanders elkaar uitmaken, gedurende de verkiezingscampagne,voor rotte vis ach dat zijn we inmiddels wel gewend. De tijden dat fatsoensnormen, in de omgang met elkaar, werden gehanteerd zijn gelijk met Fortuyn vermoord. Een ieder vind het heel normaal dat de tegenstanders elkaar op een grove manier bejegenen. Je vraagt je daarbij vaak af of het electoraat nu werkelijk zit te wachten op dit soort onsmakelijke toestanden.
 
Nieuw is echter dat de, zo genaamde, medestanders elkaar afmaken.
Ik was werkelijk met stomheid geslagen over datgene wat zich deze week heeft afgespeeld binnen de top van de VVD. De daardoor opgelopen imago schade lijkt vrijwel onoverkomelijk.
 
Was daar eerst Rutte die bij hoog en laag volhield dat de berekeningen van het onderdeel eigenbijdrage zorg volstrekt onjuist waren weergeven en dat de media deze onjuiste gegevens had gebruikt voor stemming makerij. Immers, nog steeds volgens Rutte, ging het om een uitruil van speerpunten van beide partijen. De PvdA wenste te nivelleren en de VVD kreeg……………..tja, wat eigenlijk? Echter zo een ingrijpend inkomens verschil als werd voorgesteld in de media……….Nee, daar was zeker geen spraken van.
 
Vervolgens was daar de secondant in het kwaad en rechterhand tijdens de onderhandelingen met de PvdA. Sjefke Blok zou het wel eens even aan de leden gaan uitleggen en duidelijk maken dat de berekeningen van de PvdA en de voltallige media niet klopte. 
 
Tja, om zijn verhaal kracht bij te zetten stuurde hij doodleuk een aantal berekeningen mee die ter grondslag hadden gelegen aan de gehele exercitie tijdens de onderhandelingen met de nieuwe partner in crime, de heer D. S. van de PvdA. (het is nog steeds goed gebruik om verdachte alleen bij hun initialen te noemen tot het moment dat is vast komen te staan dat ze daadwerkelijk schuldig zijn en het is op dit moment nog geen mandag, dus….)
 
O,o,o,o,o grote schrik, hoe kan dat nou toch, waarschijnlijk onbedoeld, bleken de berekeningen juist het tegenover gestelde te bewijzen. De uitkomsten bleken nog erger te zijn. Immers uit deze berekeningen bleek dat de aller hoogste inkomens buiten schot zouden blijven. Nivelleren werd terug gebracht tot de laagste inkomens en de midden inkomens. 
 
Ook een van de laatste verkiezingsbeloftes die nog stand hield was gesneuveld. Rutte en consorten bleken nu ook de leugenachtige beloftes rond het handhaven van de koopkracht voor de middeninkomens bij het grof vuil te hebben gezet.
 
Rutte, Rutte, hoe brei je dat nu weer recht. TitatoRutte weet raad. Hij zou het wel even verklaren aan de eigen achterban en over hun hoofden heen ook even aan de Nederlandse bevolking.
 
De wijze raad van een mentor als Bolkestein werd dus in de wind geslagen en de uitspraken van die andere Friese, mastodont werden gewoon genegeerd.
Rutte zou het in Lunteren wel even regelen.
Nou dat regelen viel dus even tegen. Hij trof daar een redelijk kritische aanhang. Vragen die heel Nederland al had gesteld werden hem nog even voorgehouden. Nergens, maar dan ook nergens kwam hij met een afdoend antwoord. 
 
Toen de spanning steeg en men niet accepteerde dat hij bleef volharden in vaagheden en men een verklaring eiste op basis waarvan hij nu akkoord was gegaan met de inkomensafhankelijke zorgtoeslag voor de middengroep. Was er geen andere mogelijkheid dan toe te geven dat de juiste berekeningen feitelijk niet gemaakt konden worden. Het was gewoon onmogelijk om op basis van de cijfers die nu beschikbaar waren uit te rekenen wat de financiële consequenties zijn voor de verschillende inkomens groepen.
 
Het werd stil in de zaal. De aanwezigen mesten dit even laten bezinken, de stemming daalde en van enige vrolijkheid, zo kenmerkend voor de eerder bijeenkomsten van de VVD, was geen spraken meer.
 
De conclusie :
We gaan dus nivelleren, zonder dat we weten of het iets oplevert. De VVD geeft iets weg zonder dat er ook maar een berekening aan ten grondslag ligt.
 
De VVD is zo gehecht aan het pluche dat het niks meer lijkt uit te maken wie ervoor opdraait. Neem nou die tante, die op Volksgezondheid weer de scepter mag zwaaien. Ook zei heeft geen idee hoe het gaat uit werken. Wat de middelen zijn om haar ministerie te kunnen runnen. Toch roept ze volmondig ja ik wil !! 
 
En van dat soort mensen mogen we dan wel overwogen beslissingen verwachten??
 
Rutte, Blok, Samsom en wie al niet meer met nog een beetje verantwoordelijkheid gevoel in je sodemieter, stop met het bedonderen van de Nederlander, stop met het voorliegen van de mensen die jullie hun vertrouwen hebben gegeven.
Hou de eer aan je zelf en stap op !! 
 
O ja, en dan niet beloven maar gewoon doen !!