De afbraak van het Openbaar Vervoer is begonnen

24-02-2012 13:59

 

Openbaar vervoer 15 tot 20 procent duurder??

Rijd u wel eens met de tram?

Stapt u wel eens in een bus in?

Maakt u weleens gebruik van de Metro?

U behoort dus tot de elite van ons volk.

U kunt het zich dus nog permitteren om ‘zomaar’ in het Openbaar Vervoer te stappen!!

 

U moet echt wel schat en schatrijk zijn!!

 

Er moet dus zo’n 120 miljoen bezuinigd worden in het openbaar vervoer, het kabinet overweegt nu om dit te financieren uit de opbrengsten van de ritprijs door deze te verhogen en het schrappen van een groot aantal lijnen. Wat te denken aan de verhoging van het aantal WW-uitkeringen die die gedwongen ontslagen met zich mee brengen, worden die gemakshalve maar geheel buiten beschouwing gelaten?

Immers elke bus die je niet langer laat rijden betekend een a twee arbeidsplaatsen minder! Dat is toch op zijn zachts gezegd een vreemde redenatie. Laat ik me nu eens tot Amsterdam beperken, daar heb ik per slot van rekening een beetje ervaring mee.

De prijs van een ritje met het Openbaar Vervoer is de afgelopen jaren werkelijk de pan uit gerezen. Door dat grote groepen van de bevolking dit niet meer konden betalen is het aantal passagiers de laatste jaren aan het terug lopen.

 

Hoe is het nou toch zover gekomen,

dat er zoveel geschrapt moet worden in het hoofdstedelijke O.V. ? Kom, laten we nu een samen naar bijvoorbeeld de uitbreiding kijken van de Metro. De Noord – Zuid lijn zoals die wordt genoemd. Zeg maar een zoek tocht in de bedomloze put die de politiek heeft gecreerd in het Amsterdamse.

Lang zag het er naar uit dat de Noord-Zuidlijn financieel niet haalbaar was. Pas in juni 2002 liet wethouder Dales (financiën, Noord-Zuidlijn, VVD) voor het eerst weten dat het 'kon'. Een metrolijn voor, maar liefst, ruim een miljard euro. Bij de collegeonderhandelingen dat voorjaar was afgesproken dat er 132 (huidige bezuinigingsvoorstel is dus met 120 miljoen, nog kleiner dan de overschrijding die de verantwoordelijke accepteerden ) miljoen euro extra aan mocht worden besteed. En, zei Dales, de gemeente heeft stevig onderhandeld met de aannemers.

U leest het goed, dat lijntje ging kosten ruim een miljard, maar het kan en werd nog erger. Op 17-12-2008 publiceert de NRC het schrikbarende tekort voor deze Noord-Zuidlijn. Dit blijkt uit een reconstructie van de NRC. Sinds de aanleg van de metrolijn in 2003 is de begroting van 1,4 miljard opgelopen tot 2,1 miljard euro, en is de einddatum verschoven van 2011 naar 2016.

 

Het simpele rekensommetje.

Nu komt er dus feitelijk op neer dat het hele land, maar vooral de grote steden, en dan ook nog eens de armere buurten, betaalbaar Openbaar vervoer wordt ontzegd omdat er in het Amsterdamse niet gerekend kan worden.

De verantwoordelijke? Waar ze zijn? Vertrokken uit de stad die ze met een enorme schuldenlast hebben laten zitten.

Dales (VVD)  weg, niet ingegrepen en het op zijn beloop gelaten.

Job Cohen, zat thee te drinken en is snel vertrokken zonder ook maar een vinger uit te steken.

Ach, zo kan je nog wel een hele waslijst van kleine luiden opnoemen die allen de handen , gelijk Pilatus, in onschuld wassen.

Als u nou morgenochtend om een uur of zes op de tram of bus staat te wachten om naar uw werk te gaan. Geld gaat verdienen om uw pensioenpremie te betalen, die nooit meer zal worden uitgekeerd. Maak u dan niet boos als u een hele lange poos moet wachten. U weet inmiddels dat de verantwoordelijke zich laten rondrijden door hun particulieren chauffeurs. Zij staan echt niet met u samen op de halte te wachten hoor.

Terwijl zij zo ongeveer nog de enige zijn die dat tramkaartje wel kunnen betalen!!