Daar was hij dan!!!

18-09-2013 15:09

Daar was hij dan!!

Nog geen paar weken oud, geschreven voor vrienden en bekenden die mij hebben geadviseerd om de verhalen "uit het leven" te bundelen en uit te geven zodat deze bereikbaar werden en bewaard zouden kunnen worden. Vaak heb ik mij dan ook afgevraagd of het zin had en in welke vorm. 

Ik ben niet iemand die gaat lopen leuren met manuscripten langs uitgevers, heb daar totaal geen zin in en geloof ook eigenlijk niet dat daar überhaupt een markt voor is.

Nadat ik de meeste verhalen al op mijn website had geplaatst (www.sjipkes-place.webnode.nl) Heb ik me toch laten verleiden om ze te bundelen en in boekvorm uit te geven.

 

Het schrijven is een, uitgeven is een ander.

Met behulp van vrienden en bekenden is het boekje tot stand gekomen. ik heb mij verlaten op hun advies m.b.t. vormgeving en indeling en alles wat er zoal bij komt kijken. Ik schrijf graag en ben geen vormgever. Op goed vertrouwen heb ik het toen aangeboden bij BraveNewBooks van de firma Bol.com. Een nieuwe ‘printing on demand’ uitgever.

Keurig werd het geplaatst in hun boeken winkel. Zoals verwacht liep het geen storm, een enkele bekende heeft het E-book exemplaar gedownload. NewBraveBooks geeft een goede begeleiding bij de verkoop en het uitsturen van mailingen en persberichten. Ik heb deze mailingen gebruikt om, via facebook, kenbaar te maken dat het boekje beschikbaar was.

 

Een paar weken later

Na een paar weken zag ik toevallig dat iemand, die ik niet kon, het berichtje van het boek gedeeld had op haar Facebook Pagina.

Mijn eerste reactie was "goh wat leuk, een onbekende die kennelijk belangstelling had voor mijn 'leven'”

 

Dat pakte echter iets anders uit. Dus even een blik op de Facebookpagina van deze "mevrouw Schreuder" geworpen. Daar ben ik me dus echt rot geschrokken!

Boven een link naar de website van het boekje prijkte groot de beschuldiging :

"DEZE MENEER BARLAGE HEEFT OA MIJN FOTO GEPIKT!"

Het bleek een fotografe te zijn die, bij het zien van haar foto op mijn boekje, onmiddellijk en zonder enige navraag bij mij, haar conclusie al getrokken had en mij neerzette als een notoire leugenaar en een ordinaire dief.

Op basis van deze vervelende uitspraken en onheuse bejegening op haar facebook pagina is een discussie ontstaan die meer weg heeft van een openbare terechtstelling of zo je wilt het moderne alternatief van een schandpaal.

 

Na een eerste blik te hebben geworpen op haar website, heb ik onmiddellijk contact met haar opgenomen en mijn excuses voor het eventueel veroorzaakte ongemak aangeboden. Verder meteen het boekje uit de verkoop genomen. Ik zou niet willen dat door een verkeerd advies aan mij, deze dame schade zou oplopen. Ik heb haar uitvoerig en verregaand open geïnformeerd naar de achterliggende gedachte omtrent het boekje.

Mijn open en oprechtheid werd echter keer op keer afgestraft door ongenuanceerde beschuldigingen.

Niet rechtstreeks geuit in het contact met mij, nee de beschuldigingen bleven verschijnen op haar Facebook pagina. Vanaf het eerste contact heb ik haar alle informatie verstrekt waar ze om vroeg, ik ben zelfs zover gegaan om haar toegang te bieden mijn account bij ‘NewBraveBooks’ zodat ze zelf kon nagaan hoe de verkoopcijfers waren en of ik het wel uit de verkoop had gehaald.

Op haar Facebook site reageerde ze door mijn uitleg te bagatelliseren en in twijfel te trekken. Uiteraard vermelde ze niet mijn uitleg en mijn aanbiedingen om eruit te komen.

In plaats daarvan moedigde zij haar “vrienden” op facebook aan om zich verder te uiten in extremen middels het ruimschoots uitdelen van de bekende “Duimpjes” bij de meest verregaande uitingen.

 

Een van de dames mevrouw Roelie Wilms omschreef mij als volgt:

“DIE BARLAGE HEEFT OOK ISLAMAFOBIE……ENG”

Ook deze uiting werd voorzien van een Duimpje, ten teken van instemming, door Mevr. Schreuder.

Pas nadat ik haar dringend heb verzocht om dit te verwijderen werd daar aan voldaan.

 

Bedreiging

Nadat zij mij had gedreigd om mij voor de rechter te dagen (op advies van een van haar Facebook vrienden) werd ik plotseling geconfronteerd met een extreem hoge rekening die ik moest voldoen om vervolging te voorkomen.

Mevrouw ging nog steeds niet in op de door mij aangedragen argumenten.

Ik heb haar er vervolgens nogmaals op gewezen dat het boekje onmiddellijk uit de handel is genomen nadat mij duidelijk was dat ik, ondanks de adviezen die zeiden dat ik de foto gewoon mocht gebruiken, kennelijk die foto ten onrechte had gebruikt. Mevrouw wenste niet te geloven, ook dit communiceerde ze niet naar mij, nee dit moest ik terug vinden op haar Facebook pagina waar de beschuldigingen een steeds extremer karakter gingen aannemen.

Ik heb haar erop gewezen dat ik onpasselijk werd van deze ongenuanceerde beschuldigingen en dat ik een dringend beroep op haar deed om deze te verwijderen. Hierop volgde een voorstel dat niet meer werd gekoppeld aan een betaling voor de rechten van de foto maar, als ik € 50,- overmaakte dan zou ze er zorg voor dragen dat alle uitingen op haar Facebook pagina zouden verdwijnen.

 

Chantage??

Ik las het voorstel en was verbijsterd. Het voorstel dat ze deed gaf mij het gevoel dat ik gechanteerd werd. In mijn ervaring kwam het erop neer, betaal die €50.- en ik maak schoonschip op mijn facebook pagina. Ik heb haar een berichtje gestuurd waarin ik haar heb gevraagd of ik het juist had gelezen. Hierop reageerde ze met de vraag of ik een ander voorstel had.

Ik werd, voor mijn gevoel, bevestigd in mijn eerdere conclusie. Ik heb haar laten weten dat ik van mening was dat ik ver genoeg door het slijk was gehaald, mijn goede naam meer dan genoeg bezoedelt was door mij uit te maken voor dief en leugenaar en in het verlengde daarvan als Islamofoob. Ik geenszins van plan was om  € 50.= te betalen om haar facebook pagina opgeschoond te krijgen.

 

Daarna gaf mevrouw aan dat ze haar facebook pagina leeg had gemaakt en dat ze me een rekening deed toekomen van €50.= ‘voor geleverde diensten’ ook was er dus de vraag of ik misschien een ander voorstel had?

 

Ik heb haar gemeld dat het hele verhaal mij tegen de borst stuiten en dat ik hiervan af wilde. Ik heb haar aangeboden om  €50.= over te maken aan een door haar te bepalen goed doel.

Hierop heeft ze tot op heden niets laten horen en wacht ik nog steeds op een antwoord.

 

Moraal:

 

Ik ben de dupe geworden van verkeerde adviezen en een te goed vertrouwen in mijn adviseurs. Dit neemt niet weg dat ik natuurlijk verantwoordelijk blijf voor een domme fout. Een fout die ik onmiddellijk, nadat ik er achter kwam dat ik hem gemaakt had, heb geprobeerd te corrigeren.

 

Mij nooit realiserend dat mijn gegeven vertrouwen door mevrouw Schreuder op deze wijze zou worden misbruikt, heb ik getracht om te komen tot een oplossing.

In plaats van mijn excuses te accepteren in alle redelijkheid, heeft ze mijn goede naam en faam te grabbel gegooid en mijn oprechtheid, zonder aanleiding, in twijfel getrokken. Ik heb het als zeer stuitend ervaren.

 

Ik heb ervan geleerd dat sommige mensen kwaadaardiger zijn dan dat ze zich voordoen en het heeft er de schijn van dat winstbejag alle normen doet vervagen. Het ergste vond ik nog dat Mevrouw Schreuder daar niet alleen in stond, maar dat een grootdeel van haar “Facebook” vrienden net zo in het leven staan.

Laat ik het anders zeggen, geen enkele reactie op de stukjes die mevrouw Schreuder heeft geplaatst vroeg om nuancering, slechts de ene grove veroordeling na de andere was er terug te vinden. Men gaat blindelings ervan uit dat iemand ter kwade trouw is zonder daar ook maar enig bewijs voor te vragen.

Ik kan niet inschatten of dit het beeld is wat voor de gehele beroepsgroep geld of dat het hier gaat een uitzonderlijk deel.

Vertrouwen geven wordt dus niet altijd op juiste waarde ingeschat.

 

Het boekje is dus niet meer te bestellen.

 

Omdat ik weet dat een aantal mensen graag de stukjes lezen heb ik besloten om de hele bundel, in PDF formaat, gratis aan te bieden aan alle geïnteresseerden.

Stuur mij een reactie via rob.barlage@live.nl en ik stuur je per ommegaande het  gehele Pdf-file dat zich laat lezen als een boekje.

 

Dit geld voor een ieder, dus ook voor de vrienden van mevrouw Schreuder, zodat ze zich in ieder geval een afgewogen oordeel kunnen vormen na het te hebben gelezen.

 

Rob Barlage

 

NB: Er staan geen afbeeldingen in, die fout zal ik niet snel meer maken.