„Bei uns herrschen ‘Freiheit und Toleranz‘ „

17-03-2013 10:48

„Bei uns herrschen ‘Freiheit und Toleranz‘ „

( Zoals het een goede nationaal socialist beaamt, spreekt ook van der Laan graag in extreme.)

 

Zo staat groot boven het artikel in EL-nachbarn Am Sontag.

Een uitgave van een van de grootste kranten in het Emsland (Duitsland) Het artikel bevat een interview met Eberhard van der Laan, de huidige Burgemeester van Amsterdam. Van der Laan schets een rooskleurig beeld zoals je mag verwachten van de Burgemeester van Amsterdam. Het venijn zit hem echter in de staart van het interview. Hier schetst van der Laan een beeld van Amsterdam dat ik in ieder geval niet herken.

Met namen over de samenstelling, en de problemen, met de bevolking van Amsterdam gaat het laatste stukje van het interview. Juist daar wordt een beeld geschetst dat een beetje gekleurd is door een ‘oranje bril’, zullen we maar zeggen. Niet zo gek natuurlijk in de aanloop naar de festiviteiten van de troonswisseling in Nederland. Maar of dit nu het beeld is dat je aan het buitenland moet verkopen.?

Hij geeft aan dat in ‘zijn’ stad, op dit moment, zijn 180 verschillende nationaliteiten wonen. Amsterdam heeft, volgens van de Laan, 800.000 inwoners.

De Burgemeester geeft verder aan dat de gemiddelde Amsterdammer zich thuis voelt in deze smeltkroes van culturen en dat de gemiddelde Amsterdammer nieuwsgierig genoeg is om telkens weer de uitdaging aan te gaan om  zich die andere cultuur eigen te maken. Ook weet hij te vertellen dat in deze stad, zins mensen heugenis, vrijheid en gelijkheid heersen!

 

TROTS

De interviewster wijst hem erop dat er duidelijk een zekere trots door klinkt in de wijze waarop hij spreekt over de stad en zijn inwoners.

Van der Laan gaat verder:

“Er wonen op dit moment meer dan 800.000 inwoners in Amsterdam. Ze wonen in vrede en vrijheid. In Amsterdam tref je geen Getto’s aan.

Om zijn argumenten nog meer kracht bij te zetten zegt hij vervolgens:

"De Burgemeester van Peking was op bezoek in Amsterdam. Toen we de rondvaart boot verlieten zei hij: ‘Ik hou van de openheid van deze stad’ woorden over vrijheid uit de mond van deze Chinese leider zijn toch wel het grootste complimenten die een Burgemeester van een collega krijgen kan.”

 

Natuurlijk is van der Laan gehouden om Amsterdam op een positieve manier neer te zetten in de Buitenlandse media. De buitenlandse media een verkeerd beeld voor schotelen is echter een ongehoorde schoffering aan het adres van al die Autochtone Amsterdammers, welke van wegen de grote toestroom van allochtone, zijn gevlucht uit Amsterdam. Velen zullen zijn uitspraken eerder voelen als een schop na, als dat ze zich zullen herkennen in zijn uitspraken.

 

Laten we de cijfers die van de Laan noemt eens even wat nader bekijken

Van de Laan levert de cijfers zonder een verdere nuancering. Hij verteld niet dat Amsterdam, Amsterdam niet meer is. Hij verteld niet dat het grootste deel van de Amsterdammers in de jaren ’80 en ’90 de stad is ontvlucht van wegen een falend spreidingsbeleid. Als we cijfers, die de ‘burgervader’, levert even verifiëren bij Wikipedia dan levert dat een interessante nuance op van deze cijfers. Zo staat daar te lezen:

 

Bevolkingssamenstelling (bron Wikipedia)

Bevolkingssamenstelling van Amsterdam
anno 2011[17]

Afkomst

Percentage

Autochtonen

49,7%

Allochtonen

50,3%

- aandeel Surinamers

8,8%

- aandeel Marokkanen

9,1%

- aandeel Turken

5,3%

- aandeel Antillianen

1,5%

Begin 2012 telde Amsterdam 790.044 inwoners, van wie autochtonen 49,5% uitmaken (in Nederland 79.42%) en allochtonen 50,5% (in Nederland 20.58%). Een groot deel van de bevolking bestaat uit niet-westerse allochtonen: zij vormen 35% van de totale bevolking (in Nederland 11,4%). In 2007 leefde in Amsterdam een wereldwijd recordaantal van 177 verschillende nationaliteiten in de stad, waarvan 64.588 mensen waren ingeschreven met een Marokkaanse, 37.421 met een Turkse, 10.244 met een Britse, 5609 met een Surinaamse en 6670 met een Duitse nationaliteit.[18] In 2010 had 34,9% van de totale bevolking en 52,6% van de minderjarigen een niet-Westerse allochtone achtergrond.[19]

 

 

 

 

Van der Laan claimt dat de Amsterdammers samen leven in Vrijheid en gelijkheid. Hij gaat er gemakshalve aan voorbij dat meer dan de helft van de Amsterdammers , wel is waar in vrijheid, de kuier latten heeft genomen als gevolg van een falend integratie beleid van de club die hij nog steeds vertegenwoordigt. Dat de resterende minderheid gelijkheid zou leven lijkt dan ook een gotspe.

 

Kloppen ze nou wel, die uitspraken?

“In Amsterdam tref je geen Getto’s aan”  Zo verklaard hij de aan de journaliste met enige trots.

Kom kom, Eberhard, even bij de les.

 

Ik kan me niet voorstellen dat je de journaliste willens en wetens een leugen op de mouw hebt willen spelden.

Kijken we even naar het stadsdeel “Nieuw West”, ooit gebouwd met de intentie om de autochtone arbeiders uit de stad een fatsoenlijke leef omgeving te bieden, dan zien we dat de bevolking samenstelling daar de 85% allochtoon overschrijd.

Dat, mijn beste Eberhard, heet in mijn vocabulaire getto vorming! In de hand gewerkt door de regenteske houding van de toenmalige bestuurders en in stand gehouden door je thee drinkende voorganger.

Niemand van hen heeft het echter gepresteerd om de cijfers zo uit te leggen als dat jij nu meent het moeten doen! Daarin ben je dus werkelijk uniek!

 

 

 

 De Burgemeester van Peking

Tot slot haal je de burgemeester van Peking aan die je, na hem uitgebreid te hebben gefêteerd, overlaad met, naar eigen zeggen, complimenten.

Complimenten uit de mond van een van de leiders van het meest totalitaire regimes die deze wereld nog kent. De Burgemeester van Peking.

Een man die mede verantwoordelijk was voor de gruwelijkheden op het “plein van de Hemelse vrede” een opstand tegen een dictatoriaal regiem, een opstand die werd onderdrukt met veel geweld tegen weerloze burgers, tanks tegenover letters.

Een man ook die verantwoordelijk is voor het systematisch schenden van mensen rechten in zijn land, zijn stad. 

Een man die verantwoordelijk is voor de sociale misstanden, het uitbuiten van kinderen middels kinderarbeid.

Met zo’n man, als referte voor het beleid dat in Amsterdam word gevoerd kan alleen maar angst inboezemen voor de toekomst. De complimenten van een slecht mens kiezen als verdediging voor een falend beleid! Zouter heb ik ze nog niet gegeten.

 

Het lezen van dit soort artikels in een buitenlandsblad met betrekking tot de visie van de burgemeester van Amsterdam, speelt zich over het algemeen af buiten het waarnemingsveld van de gemiddelde (oud) Amsterdammer. Geen mogelijkheid om in het verweer te komen.

Ik kom er wel mee weg, lijkt de gedachten achter dit soort stukjes te zijn.

 

Het zegt veel over het niveau van onze bestuurders en deze bestuurder in het bijzonder!!